«  2 Księga Kronik 13 2 Księga Kronik 14 2 Księga Kronik 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(13:23) Gdy Abiasz spoczął ze swoimi ojcami, pochowano go w Mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął jego syn Asa. Za jego dni panował w kraju spokój przez dziesięć lat. [2] »(14:1) Asa zaś czynił to, co dobre i prawe w oczach PANA, swojego Boga. [3] »(14:2) Usunął obce ołtarze i świątynki, potrzaskał posągi i wyciął aszery. [4] »(14:3) Nakazał też Judzie szukać przychylności PANA, Boga ich ojców, przestrzegać Prawa oraz przykazania. [5] »(14:4) Usunął więc ze wszystkich miast Judy świątynki i ołtarze do kadzenia i za jego rządów królestwo zażywało spokoju. [6] »(14:5) Zbudował ponadto w Judzie miasta warowne, gdyż kraj cieszył się spokojem, nikt zaś nie prowadził z nim w tych latach wojny, ponieważ PAN sprawił mu wytchnienie. [7] »(14:6) Asa wezwał więc Judę: Pobudujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, zaopatrzmy w bramy i zasuwy, póki ziemia należy jeszcze do nas. Szukaliśmy przecież przychylności PANA, naszego Boga, i dał nam On zewsząd wytchnienie. Budowali zatem i cieszyli się powodzeniem. [8] »(14:7) Asa miał pod swą wodzą trzysta tysięcy żołnierzy judzkich zbrojnych w tarczę i dzidę oraz dwieście osiemdziesiąt tysięcy Beniaminitów zbrojnych w puklerze i łuki. Byli to dzielni wojownicy. [9] »(14:8) Przeciwko tym wojskom ściągnął pod Mareszę Zerach, Kuszyta, w sile tysiąca tysięcy i trzystu rydwanów. [10] »(14:9) Asa wyszedł mu naprzeciw i stanął do bitwy w Dolinie Sefata pod Mareszą. [11] »(14:10) Przed bitwą Asa zawołał do PANA, swojego Boga: PANIE, nikt nie potrafi jak Ty wobec mocnych dopomóc tym, którym brakuje sił. Pomóż nam, PANIE, nasz Boże, bo oparliśmy się na Tobie i w Twoim imieniu przyszliśmy stawić czoła temu tłumowi. PANIE! Ty jesteś naszym Bogiem, niech nie powstrzyma Cię człowiek! [12] »(14:11) I PAN pobił Kuszytów wobec Asy i wobec Judy, tak że rzucili się do ucieczki. [13] »(14:12) Asa jednak, na czele swojego wojska, ścigał ich aż do Geraru. Padło wówczas wielu Kuszytów, nie było dla nich ratunku, ponieważ to PAN ich pobił oraz Jego obóz. Wojska Asy zdobyły wówczas ogromny łup. [14] »(14:13) Pobili również wszystkie miasta otaczające Gerar, bo na ich mieszkańców padł strach przed PANEM. Złupili więc wszystkie te miasta, a było tam wiele do wzięcia. [15] »(14:14) Ponadto pobili namioty pilnujących dobytku, którym uprowadzili mnóstwo owiec i wielbłądów. I tak wrócili do Jerozolimy. 
«  2 Księga Kronik 13 2 Księga Kronik 14 2 Księga Kronik 15  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).