«  2 Księga Kronik 18 2 Księga Kronik 19 2 Księga Kronik 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tymczasem Jehoszafat, król Judy, wrócił do siebie, do Jerozolimy, cało. [2] »Wówczas wyszedł mu naprzeciw Jehu, syn Chananiego, jasnowidz, i zwrócił się do króla Jehoszafata w ten sposób: Czy musiałeś pomagać bezbożnemu i dochowywać wierności tym, którzy nienawidzą PANA? Wzbudziłeś tym przeciw sobie oburzenie PANA! [3] »Dokonałeś jednak także dobrych rzeczy, usunąłeś bowiem aszery z tego kraju i z całego serca szukasz woli Boga. [4] »Jehoszafat mieszkał w Jerozolimie, lecz odwiedzał lud od Beer-Szeby po pogórze Efraima i nawracał ich do PANA, Boga ich ojców. [5] »Ustanowił on ponadto sędziów w kraju, w każdym warownym mieście Judy. [6] »Sędziów tych pouczył: Uważajcie na to, co czynicie, nie sądzicie bowiem dla ludzi, lecz dla PANA. On jest przy was, przy każdym wyroku. [7] »Niech was zatem przejmuje strach przed PANEM. Pilnujcie swego postępowania, gdyż u PANA, naszego Boga, nie ma niesprawiedliwości ani stronniczości, ani przekupstwa. [8] »W Jerozolimie również Jehoszafat umocował niektórych Lewitów, kapłanów i naczelników rodów Izraela do sprawowania sądów w imieniu PANA i do rozstrzygania sporów - i zasiadali w Jerozolimie. [9] »Im także nakazał: Postępujcie w bojaźni PANA, w dobrej wierze i kierując się czystymi motywami. [10] »W każdym sporze, który zostanie wam przedłożony przez waszych braci zamieszkałych w swoich miastach - czy to w sprawie przelewu krwi, Prawa, przykazania, ustawy czy rozstrzygnięcia - pouczajcie ich tak, by nie ściągali na siebie winy przed PANEM i by PAN nie gniewał się za to na was ani na waszych braci. Tym się kierujcie i pozostawajcie bez winy. [11] »Arcykapłan Amariasz będzie waszym przełożonym we wszystkich sprawach PANA, a Zebadiasz, syn Ismaela, książę z rodu Judy, przełożonym we wszystkich sprawach króla. Korzystajcie też z pomocy urzędujących Lewitów. Zbierzcie zatem siły i do dzieła! PAN zaś wesprze uczciwych. 
«  2 Księga Kronik 18 2 Księga Kronik 19 2 Księga Kronik 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).