«  2 Księga Kronik 20 2 Księga Kronik 21 2 Księga Kronik 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Jehoszafat spoczął ze swoimi przodkami, pochowano go przy nich w Mieście Dawida, a władzę po nim objął jego syn Jehoram. [2] »Miał on braci, synów Jehoszafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Michaela i Szefatiasza. Wszyscy oni byli synami króla Izraela Jehoszafata. [3] »Ich ojciec obdarzył ich hojnymi darami w srebrze, złocie i klejnotach, dał im też warowne miasta w Judzie. Władzę królewską jednak przekazał Jehoramowi, ponieważ on był pierworodnym. [4] »Gdy Jehoram zasiadł na tronie swojego ojca i umocnił się u władzy, wybił mieczem wszystkich swoich braci, a także niektórych książąt Izraela. [5] »Jehoram miał trzydzieści dwa lata, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie osiem lat. [6] »Kroczył on drogą królów Izraela, postępował tak, jak ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną. Dopuszczał się więc tego, co złe w oczach PANA. [7] »Mimo to PAN nie chciał zniszczyć rodu Dawida. Czynił to ze względu na zawarte z Dawidem przymierze, w którym zapowiedział, że lampa jego dynastii świecić będzie na zawsze. [8] »Za czasów Jehorama Edom wyzwolił się spod władzy Judy i ustanowił sobie własnego króla. [9] »Na wieść o tym Jehoram zebrał swoich dowódców, wszystkie swoje rydwany i wyruszył na Edom. Został wtedy, wraz z dowódcami swoich rydwanów, otoczony przez wojska Edomu, lecz uderzył na nie w nocy i wyrwał się z oblężenia. [10] »Edom zatem wyzwolił się spod władzy Judy i tak pozostało do dnia dzisiejszego. W tym czasie spod jego władzy wyzwoliła się również Libna. Stało się tak dlatego, że opuścił PANA, Boga swoich ojców. [11] »Jehoram pobudował także świątynki w górach Judy, przez co przywiódł do nierządu mieszkańców Jerozolimy i w podobną stronę popchnął również Judę. [12] »Wtedy przyszło do niego od proroka Eliasza pismo tej treści: Tak mówi PAN, Bóg twojego praojca Dawida: Dlatego, że nie kroczyłeś drogami swojego ojca Jehoszafata ani drogami Asy, króla Judy, [13] »ale poszedłeś drogą królów Izraela i przywiodłeś do nierządu Judę oraz mieszkańców Jerozolimy, podobnie jak to czynił ród Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, ludzi lepszych od ciebie, [14] »to wkrótce PAN zada ciężką klęskę twojemu ludowi, twoim synom, twoim żonom i wszystkiemu, co do ciebie należy. [15] »Ty sam natomiast zapadniesz na bardzo ciężką chorobę jelit i z powodu tej choroby, po pewnym czasie, zaczną wychodzić z ciebie wnętrzności. [16] »Wkrótce potem PAN wzbudził u Filistynów i Arabów, mieszkających obok Kuszytów, wrogość względem Jehorama. [17] »Wyruszyli oni zatem przeciwko Judzie, wdarli się do niej, zagarnęli całe mienie pałacu królewskiego, a przy tym uprowadzili do niewoli synów i żony króla, tak że pozostał przy nim tylko najmłodszy Jehoachaz. [18] »A po tym wszystkim PAN dotknął króla chorobą jelit. Nie było na nią lekarstwa. [19] »Po upływie dwóch lat wyszły z niego wnętrzności i umarł w ciężkich bólach. Jego ludzie nie zapalili na jego cześć ogniska, jak to było w przypadku jego przodków. [20] »Miał on trzydzieści dwa lata, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie osiem lat. Gdy odszedł, nikomu nie było go żal. Pogrzebano go w Mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich. 
«  2 Księga Kronik 20 2 Księga Kronik 21 2 Księga Kronik 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).