«  2 Księga Kronik 2 2 Księga Kronik 3 2 Księga Kronik 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Salomon zaczął zatem budować świątynię PANA w Jerozolimie na górze Moria, w miejscu, gdzie ukazał się On jego ojcu Dawidowi. Miejsce to, wskazane przez Dawida, było wcześniej klepiskiem Ornana Jebuzyty. [2] »Salomon rozpoczął budowę w miesiącu drugim, drugiego [dnia], w czwartym roku swojego panowania. [3] »Wymiary fundamentów założonych przez Salomona pod budowę świątyni Bożej były następujące: długość - według wcześniejszej miary - sześćdziesiąt łokci; szerokość: dwadzieścia łokci. [4] »Przedsionek z przodu świątyni, stosownie do jej szerokości: dwadzieścia łokci; wysokość: dwadzieścia łokci. Wnętrze polecił wyłożyć czystym złotem. [5] »Pomieszczenie główne Salomon polecił pokryć drewnem cyprysowym oraz szczerym złotem, na którym polecił uformować liście palmowe i łańcuszki. [6] »Świątynię polecił też, dla ozdoby, pokryć drogimi kamieniami, a użyte złoto było złotem z Parwaim. [7] »Pokrył zatem świątynię, belki, progi, ściany i drzwi, a na ścianach polecił wyrzeźbić cheruby. [8] »Salomon polecił następnie przygotować miejsce najświętsze. Jego długość od przodu, na szerokości świątyni, mierzyła dwadzieścia łokci, szerokość również dwadzieścia. Polecił pokryć je szczerym złotem w ilości sześciuset talentów. [9] »Złocenia gwoździ ważyły pięćdziesiąt sykli. Górne komnaty również pokryte były złotem. [10] »Dla miejsca najświętszego Salomon polecił wyrzeźbić dwa cheruby. Następnie kazał pokryć je złotem. [11] »Ich skrzydła, razem wzięte, miały długość dwudziestu łokci. Jedno skrzydło, długości pięciu łokci, dotykało ściany pomieszczenia, drugie - tej samej długości - skrzydła drugiego cheruba. [12] »Skrzydło drugiego cheruba mierzyło także pięć łokci i dotykało przeciwległej ściany. Drugie skrzydło - o tej samej długości - przylegało do skrzydła cheruba pierwszego. [13] »Skrzydła tych cherubów rozciągały się na dwadzieścia łokci, a one same stały na własnych nogach, ich twarze natomiast zwrócone były ku świątyni. [14] »Salomon polecił także wykonać zasłonę. Uszyta była z fioletu, purpury, szkarłatu i bisioru, i - zgodnie z jego poleceniem - naniesiono na nią cheruby. [15] »Przed świątynią Salomon polecił ustawić dwie kolumny. Mierzyły one razem trzydzieści pięć łokci. Głowice na ich szczycie miały po pięć łokci. [16] »Na głowicach kolumn również kazał umieścić łańcuszki, podobne tym w części wewnętrznej, a do nich przytwierdzić sto jabłuszek granatu. [17] »Te właśnie kolumny stanęły z przodu świątyni, jedna z prawej, a druga z lewej strony. Prawej kolumnie Salomon nadał nazwę Jakin, a lewej nazwę Boaz. 
«  2 Księga Kronik 2 2 Księga Kronik 3 2 Księga Kronik 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).