«  2 Księga Kronik 3 2 Księga Kronik 4 2 Księga Kronik 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Salomon polecił wykonać ołtarz z brązu. Mierzył on dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia łokci szerokości i dziesięć łokci wysokości. [2] »Polecił także wykonać kadź zwaną morzem. Był to odlew w kształcie półkuli o średnicy dziesięciu łokci, wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu. [3] »Dookoła, poniżej górnej krawędzi, widniały w dwóch rzędach podobizny cielców, po dziesięć na łokieć obwodu, które zostały odlane wraz z kadzią. [4] »Kadź stała na dwunastu cielcach: trzy były zwrócone na północ, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. Tyłami zwrócone były do wewnątrz. [5] »Ściany kadzi miały grubość dłoni, a jej brzeg zakończony był tak, jak krawędź kielicha. Kształtem przypominała kwiat lilii i mogła pomieścić trzy tysiące batów wody. [6] »Salomon polecił również wykonać dziesięć wanien. Pięć z nich umieścił z prawej, a pięć z lewej strony. Płukano w nich to, co przygotowano na ofiarę całopalną. Kadź natomiast służyła kapłanom do obmywań. [7] »Dalej, zgodnie z przepisowym kształtem, Salomon kazał wykonać dziesięć złotych świeczników i umieścić je w świątyni, pięć z prawej, a pięć z lewej strony. [8] »Kazał dalej wykonać dziesięć stołów i je również ustawił w świątyni, pięć z prawej, a pięć z lewej strony.Ponadto polecił wykonać sto złotych mis. [9] »Następnie Salomon kazał wytyczyć dziedziniec dla kapłanów oraz dziedziniec wielki, wykonać drzwi prowadzące na ten dziedziniec i pokryć je brązem. [10] »Kadź zwaną morzem umieścił w prawym wschodnim rogu, po południowej stronie. [11] »Churam zrobił też garnki, łopatki i misy. Tak Churam zakończył pracę, którą zlecił mu król Salomon w świątyni Bożej. [12] »Wykonał: dwie okrągłe kolumny i głowice na szczytach tych kolumn; dwie plecionki do przykrycia dwóch okrągłych głowic, które wieńczyły kolumny; [13] »czterysta jabłuszek granatu dla dwóch plecionek, po dwa rzędy jabłuszek na plecionkę, do przykrycia dwóch okrągłych głowic spoczywających na kolumnach. [14] »Ponadto zrobił podstawki i wanny, które na nich stanęły, [15] »jedną kadź i dwanaście cielców, na których miała się wspierać, [16] »garnki, łopatki i widełki - a wszystkie te przybory Churam-Abi wykonał dla króla Salomona, dla świątyni PANA, z polerowanego brązu. [17] »Wszystko to król odlewał w formach z gliny w dolinie Jordanu, pomiędzy Sukkot a Seredatą. [18] »Salomon wykonał wszystkich tych przyborów tak wiele, że trudno byłoby policzyć wagę zużytego brązu. [19] »Salomon zlecił również wykonanie wszystkich przyborów dla świątyni Bożej, a w tym: złoty ołtarz, stoły na chleb obecności, [20] »świeczniki z lampami do zapalania ich zgodnie z przepisem przed miejscem najświętszym, [21] »kwiaty, lampy, złote szczypce - ze złota najlepszej próby -  [22] »gasidła, misy, kropielnice i węglarki - wszystko z litego złota. Ze złota wykonano również drzwi wewnętrzne do miejsca najświętszego i drzwi do samej świątyni. 
«  2 Księga Kronik 3 2 Księga Kronik 4 2 Księga Kronik 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).