«  2 Księga Kronik 4 2 Księga Kronik 5 2 Księga Kronik 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po zakończeniu prac nad świątynią PANA, Salomon wniósł do niej dary poświęcone przez swojego ojca Dawida, całe srebro i złoto, a wszystkie przybory złożył w skarbcach świątyni Bożej. [2] »Wówczas Salomon zgromadził w Jerozolimie starszych Izraela oraz wszystkich naczelników plemion, książąt rodów ojcowskich, aby sprowadzić skrzynię Przymierza z PANEM z Miasta Dawida, to jest z Syjonu. [3] »Zgromadzili się zatem u króla wszyscy Izraelici na święto, a było to w miesiącu siódmym. [4] »Gdy więc zebrali się wszyscy starsi Izraela, Lewici wzięli skrzynię [5] »i właśnie oni, kapłani Lewici, przenieśli ją wraz z namiotem spotkania i wszystkimi świętymi przyborami, które były w namiocie. [6] »Król Salomon natomiast i całe zgromadzenie Izraela, zebrane u niego przed skrzynią, składali w ofierze tak wiele owiec oraz bydła, że ich liczba była nie do ustalenia. [7] »Kapłani przenieśli skrzynię Przymierza z PANEM do miejsca dla niej przeznaczonego w części wewnętrznej świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów. [8] »Cheruby rozpościerały skrzydła nad tym miejscem i okrywały zarówno samą skrzynię, jak i jej drążki. [9] »Drążki te były tak długie, że ich końce widać było sprzed części wewnętrznej, choć nie były one widoczne z zewnątrz - i są tam do dnia dzisiejszego. [10] »Wewnątrz skrzyni nie było nic prócz dwóch tablic, które włożył tam Mojżesz na Horebie, gdzie PAN zawarł przymierze z potomkami Izraela po ich wyjściu z Egiptu. [11] »Gdy kapłani wychodzili z miejsca świętego - a wszyscy obecni tam kapłani poświęcili się bez względu na przynależność do grupy -  [12] »wszyscy śpiewacy, Lewici, to jest: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz bracia, stali odziani w bisior, z cymbałami, lutniami i cytrami, po wschodniej stronie ołtarza, wraz ze stu dwudziestoma kapłanami gotowymi do zagrania. [13] »Mieli oni razem - trębacze i śpiewacy - wznieść wspólny głos dla uwielbienia PANA i dla wyrażenia Mu wdzięczności. Kiedy więc zadęli w trąby, zagrali na cymbałach i na instrumentach do wtóru pieśni wielbiącej PANA za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki, świątynia PANA napełniła się obłokiem. [14] »Z powodu tego obłoku chwały PANA, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby. 
«  2 Księga Kronik 4 2 Księga Kronik 5 2 Księga Kronik 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).