«  2 Księga Kronik 7 2 Księga Kronik 8 2 Księga Kronik 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po upływie dwudziestu lat, w których Salomon był zajęty wznoszeniem świątyni PANA i swojego pałacu, [2] »król rozbudował także miasta przekazane mu przez Chirama i osiedlił w nich Izraelitów. [3] »Salomon wyprawił się również do Chamat-Soby i zdobył to miasto. [4] »Rozbudował też Tadmor na pustyni i wszystkie miasta ze spichlerzami, które pobudował w Chamat. [5] »Ponadto rozbudował Bet-Choron Górne i Bet-Choron Dolne, miasta otoczone murami, zabezpieczone podwójnymi bramami i zasuwami. [6] »Umocnił także Baalat i wszystkie miasta ze spichlerzami, które należały do niego, wszystkie miasta rydwanów i miasta dla wierzchowców oraz wszystko to, czego zbudowanie było pragnieniem Salomona i co zaplanował wznieść w Jerozolimie, w Libanie i na całym obszarze znajdującym się pod jego panowaniem. [7] »Całej ludności pozostałej z Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów, nie należącej do Izraela, [8] »to jest ich potomkom, którzy pozostali po nich w kraju, a których Izraelici nie wytępili, Salomon narzucił przymusowe roboty - i tak jest po dzień dzisiejszy. [9] »Co do Izraelitów natomiast, Salomon nie zatrudniał ich jako niewolników do zleconych przez siebie prac. Z nich rekrutowali się jego wojownicy, dowódcy jego straży przybocznej, dowódcy jego rydwanów i jazdy, [10] »a także dowódcy załóg, których król Salomon miał dwustu pięćdziesięciu jako zarządzających ludem. [11] »Córkę faraona Salomon przeniósł z Miasta Dawida do pałacu, który dla niej zbudował. Stwierdził bowiem: Moja żona nie może mieszkać w domu Dawida, króla Izraela, bo są w nim miejsca poświęcone przez to, że wnoszono do nich skrzynię PANA. [12] »Od czasu wzniesienia świątyni Salomon składał PANU ofiary całopalne na ołtarzu PANA ustawionym przed jej przedsionkiem. [13] »Tak więc, zgodnie z porządkiem dziennym, składano ofiary, według polecenia Mojżesza, w szabaty, w czasie nowiu i trzy razy w roku w ustalone święta: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni oraz w Święto Szałasów. [14] »Zgodnie z rozstrzygnięciem swojego ojca Dawida, Salomon utworzył grupy kapłańskie do sprawowania służby. Utworzył też grupy lewickie do wielbienia śpiewem i grą oraz do pełnienia obowiązków przy kapłanach, zgodnie z porządkiem dziennym, a także grupy odźwiernych dla poszczególnych bram, zgodnie z nakazem Dawida, męża Bożego. [15] »Nie pominięto żadnego nakazu króla dotyczącego kapłanów i Lewitów - w żadnej sprawie, również odnoszącej się do skarbców. [16] »W ten sposób wykonano całą pracę zleconą przez Salomona, od dnia położenia fundamentów świątyni PANA do dnia jej całkowitego ukończenia. [17] »Zaraz potem Salomon udał się do Esjon-Geber i do Elot na wybrzeżu morza, na ziemiach Edomu, [18] »gdzie Churam przez swoich ludzi przysłał mu statki oraz żeglarzy obeznanych z morzem. Wraz ze sługami Salomona wybrali się oni do Ofiru, skąd zabrali czterysta pięćdziesiąt talentów złota i sprowadzili je królowi Salomonowi. 
«  2 Księga Kronik 7 2 Księga Kronik 8 2 Księga Kronik 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).