«  Księga Ezdrasza 3 Księga Ezdrasza 4 Księga Ezdrasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek PANU, Bogu Izraela, [2] »przybyli do Zorobabela oraz do naczelników rodów i zaproponowali: Pozwólcie, że będziemy budować razem z wami, ponieważ podobnie jak wy czcimy waszego Boga i my także składamy Mu ofiary od czasów Asarchaddona, króla Asyrii, który nas tutaj sprowadził. [3] »Zorobabel jednak, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli: Właściwie nic nas z sobą nie łączy na tyle, byśmy mieli wspólnie budować świątynię dla naszego Boga. My sami chcemy budować ją dla PANA, Boga Izraela, szczególnie że tak nam nakazał król Cyrus, król Persji. [4] »Okoliczne ludy zaczęły zatem studzić zapał Judejczyków i odstraszać ich od budowy. [5] »Chcąc udaremnić ich plany, przekupywali nawet przeciwko nim urzędników. Miało to miejsce przez cały okres rządów Cyrusa, króla Persji, i aż do początku panowania króla perskiego Dariusza. [6] »Za rządów Achaszwerosza, zaraz na początku jego panowania, okoliczni mieszkańcy złożyli skargę na mieszkańców Judy i Jerozolimy. [7] »Podobnie było za rządów Artachszasta. Wtedy to Biszlam, Mitredat, Tabel oraz pozostali jego towarzysze napisali do Artachszasta, króla Persji, list w języku aramejskim, później przetłumaczony.(Odtąd po aramejsku). [8] »Także kanclerz Rechum i sekretarz Szimszaj napisali do Artachszasta, króla Persji, pismo przeciw Jerozolimie. Miało ono następującą treść: [9] »Rechum, kanclerz, i Szimszaj, sekretarz, oraz pozostali ich współpracownicy: sędziowie, namiestnicy, urzędnicy, sekretarze, Erechici, Babilończycy, Suzyci, to jest Elamici, [10] »i pozostałe ludy, które sprowadził wielki i sławny Aszurbanipal, osiedlając je w mieście Samarii oraz w pozostałych okręgach za Eufratem. [11] »Do króla Artachszasta (jest to odpis pisma, które zostało do niego wysłane).Twoi słudzy zza Eufratu donoszą: [12] »Niech będzie królowi wiadome, że Judejczycy, którzy od niego wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, zmierzają do ukończenia muru i naprawiają fundamenty. [13] »Otóż niech będzie królowi wiadome, że gdy to miasto zostanie odbudowane, a jego mury zostaną ukończone, podatku, daniny ani ceł jego mieszkańcy płacić nie będą i dochód królewski ucierpi. [14] »Ponieważ jesteśmy zobowiązani wobec dworu i nie możemy patrzeć spokojnie na działanie na szkodę króla, to posyłamy niniejsze pismo z powiadomieniem króla o tutejszym stanie rzeczy. [15] »Gdyby król polecił sprawdzenie kronik swoich ojców, przekonałby się, że to miasto od najdawniejszych czasów było miastem buntowniczym, szkodziło królom i prowincjom i wzniecało u siebie bunty. Z tego powodu zostało ono też zburzone. [16] »Nie bez powodu zatem powiadamiamy króla, że gdy tylko to miasto zostanie odbudowane, a jego mury ukończone, król utraci swe korzyści za Eufratem. [17] »W odpowiedzi król napisał:Do Rechuma, kanclerza, i Szimszaja, sekretarza, oraz do pozostałych ich współpracowników zamieszkałych w Samarii oraz innych okręgach za Eufratem: Pozdrowienia! [18] »Pismo, które nam przysłaliście, zostało mi dokładnie przeczytane. [19] »Wydałem rozkaz, aby przejrzano kroniki, i tam rzeczywiście znaleziono informacje, że miasto to od najdawniejszych czasów powstawało przeciw królom i było zarzewiem różnych buntów i rozruchów. [20] »W Jerozolimie panowali też potężni królowie, którzy rozciągali swoje wpływy nad całym obszarem za Eufratem. Wówczas do nich odprowadzano podatki, daniny i cła. [21] »Otóż wydajcie rozkaz, aby wstrzymać tych ludzi i aby to miasto przestało być odbudowywane, dopóki nie wyjdzie ode mnie rozkaz stanowiący inaczej. [22] »Dołóżcie też wszelkich starań, aby nie doszło przy tym do jakichkolwiek zaniedbań i aby przez to straty królewskie nie okazały się jeszcze większe. [23] »Gdy tylko ten odpis odpowiedzi króla Artachszasta został odczytany wobec Rechuma, sekretarza Szimszaja oraz wobec ich współpracowników, udali się oni pośpiesznie do Jerozolimy, do Judejczyków, i siłą zmusili ich do wstrzymania prac. [24] »Wracając natomiast do tematu odbudowy świątyni Bożej w Jerozolimie, prace przy niej były wstrzymane aż do drugiego roku panowania króla perskiego Dariusza. 
«  Księga Ezdrasza 3 Księga Ezdrasza 4 Księga Ezdrasza 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).