Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Nehemiasza » Rozdział 3
«  Księga Nehemiasza 2 Księga Nehemiasza 3 Księga Nehemiasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powstał zatem arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi, kapłanami, i wspólnie odbudowywali Bramę Owczą. Oni ją też poświęcili, wstawili w niej wrota - i naprawiali mur dalej aż do Baszty Stu, a następnie pokryli go aż do Baszty Chananela. [2] »Obok nich budowali ludzie z Jerycha, a obok nich budował Zakur, syn Imriego. [3] »Bramę Rybną odbudowywali synowie Hasenai. Oni zaopatrzyli ją w belki oraz wstawili w niej wrota, sworznie i zasuwy. [4] »Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, który był synem Kosa, a obok nich Meszulam, syn Berekiasza, który był synem Meszezabela. Obok nich z kolei naprawiał Sadok, syn Baany. [5] »Dalej, obok nich, naprawiali mieszkańcy Tekoa, ich dostojnicy jednak nie zaangażowali się w służbę swemu Panu. [6] »Bramę Staromiejską naprawiali Jojada, syn Paseacha, i Meszulam, syn Besodiasza. Oni zaopatrzyli ją w belki oraz wstawili w niej wrota, sworznie i zasuwy. [7] »Obok nich naprawiał Melatiasz Gibeończyk i Jadon Meronotyta, mieszkańcy Gibeonu i Mispy, siedziby namiestnika obszarów za Eufratem. [8] »Obok nich naprawiał Uzjel, syn Charhajasza, z bractwa złotników, a obok niego naprawiał Chananiasz z bractwa aptekarzy - naprawiali oni Jerozolimę aż do Muru Szerokiego. [9] »Obok nich naprawiał Refajasz, syn Chura, naczelnik połowy okręgu jerozolimskiego. [10] »Obok nich naprawiał Jedajasz, syn Charumafa, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego naprawiał Chatusz, syn Chaszabnejasza. [11] »Następny odcinek, łącznie z Basztą Pieców, naprawiał Malkiasz, syn Charima, i Chaszub, syn Pachat-Moaba. [12] »Obok niego naprawiał Szalum, syn Halochesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jerozolimskiego - on i jego córki. [13] »Bramę nad Doliną naprawiał Chanun i mieszkańcy Zanoach. Oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, sworznie i zasuwy, a dalej wznieśli tysiąc łokci muru aż do Bramy Śmietnisk. [14] »Bramę Śmietnisk naprawiał Malkiasz, syn Rechaba, naczelnik okręgu Bet-Hakkerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, sworznie i zasuwy. [15] »Bramę Źródlaną naprawiał Szalun, syn Kol-Chozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, przykrył dachem, wstawił w niej wrota, sworznie i zasuwy, a także wzniósł mur przy Sadzawce Wodociągowej przy ogrodzie królewskim i aż do schodów wiodących w dół z Miasta Dawida. [16] »Za nim naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, naczelnik połowy okręgu Bet-Sur, aż do miejsca naprzeciw Grobów Dawidowych i aż do sztucznego stawu oraz koszar wojskowych. [17] »Za nim mur naprawiali Lewici: Rechum, syn Baniego, a obok niego naprawiał Chaszabiasz, naczelnik połowy okręgu Keila, jako przedstawiciel swojego okręgu. [18] »Za nim naprawiali ich bracia: Bawaj, syn Chenadada, naczelnik drugiej połowy okręgu Keila, [19] »a obok niego Ezer, syn Jeszuy, naczelnik Mispy. On naprawiał odcinek następny, sprzed wejścia do zbrojowni po przyporę. [20] »Za nim, w górę, odcinek następny od przypory aż do wejścia do domu arcykapłana Eliasziba, mur naprawiał Baruch, syn Zabaja. [21] »Za nim następny odcinek, od wejścia do domu Eliasziba aż do końca jego domu, mur naprawiał Meremot, syn Uriasza, który był synem Hakosa. [22] »A za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy okolic. [23] »Za nim naprawiali Beniamin i Chaszub naprzeciw swojego domostwa. Za nim, obok swojego domostwa, naprawiał Azariasz, syn Maasejasza, który był synem Ananiasza. [24] »Za nim następny odcinek, od domu Azariasza aż do przypory i aż do narożnika, naprawiał Binuj, syn Chenadada. [25] »Palal, syn Uzaja, naprawiał mur od miejsca naprzeciw przypory i baszty wystającej z górnego pałacu królewskiego przy dziedzińcu straży. Za nim natomiast mur naprawiał Pedajasz, syn Pareosza. [26] »Niewolnicy świątynni, którzy mieszkali na Ofelu, naprawiali mur aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i do wystającej baszty. [27] »Za nimi następny odcinek, od miejsca naprzeciwko wystającej Baszty Wielkiej aż do muru Ofelu, naprawiali mieszkańcy Tekoa. [28] »Za Bramą Końską naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. [29] »Za nimi naprawiali Sadok, syn Imera, naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, strażnik Bramy Wschodniej. [30] »Za nim odcinek następny naprawiał Chananiasz, syn Szelemiasza, i Chanun, szósty syn Salafa. Za nim naprawiał Meszulam, syn Berekiasza, naprzeciw swojej komnaty. [31] »Za nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników aż do domu niewolników świątynnych i kupców, naprzeciw Bramy Strażniczej i aż do Tarasu Narożnego. [32] »A między Tarasem Narożnym a Bramą Owczą mur naprawiali złotnicy i kupcy. 
«  Księga Nehemiasza 2 Księga Nehemiasza 3 Księga Nehemiasza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).