«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Job odpowiedział tymi słowy: [2] »A wy, doprawdy, jesteście najmądrzejsi i razem z wami umrze wszelka mądrość! [3] »Ja też mam rozum jak wy, nie jestem od was gorszy. Kto miałby o tych rzeczach nie wiedzieć? [4] »Że też stałem się pośmiewiskiem dla swego przyjaciela - ja, który wzywałem Boga, a On odpowiadał, ja pośmiewiskiem - sprawiedliwy i nienaganny. [5] »Szczęśliwi gardzą nieszczęściem. Myślą, że ciosy spadają tylko na tych, co i tak ledwie stoją! [6] »Spokojne też bywają namioty łupieżców, bezpieczni ci, którzy drażnią Boga, i ci, którzy postępują, jakby Go mieli w garści. [7] »Doprawdy, pytaj bydła, ono cię pouczy, lub ptaków na niebie, one ci powiedzą! [8] »Albo pomów z ziemią, niech wyjaśni ci sprawę, zapytaj ryb w morzach, niech ci wytłumaczą. [9] »Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka PANA, [10] »że w Jego ręku jest dusza wszystkiego, co żyje, oraz duch w ciele każdego człowieka? [11] »Czy ucho nie ma badać słów, podobnie jak podniebienie bada smaki? [12] »U ludzi sędziwych jest mądrość, u długowiecznych - rozum. [13] »U Boga jest mądrość i siła, u Niego rada i rozum. [14] »Co On zburzy, tego nikt nie odbuduje; kogo zamknie, temu nikt nie otworzy. [15] »Gdy On wstrzyma wodę, musi nastać susza. Kiedy ją wypuści, może zalać ziemię. [16] »Tak, u Niego jest moc oraz rozum, Jego jest oszukany i oszust. [17] »On puszcza radców boso, z sędziów zaś robi głupców. [18] »On uchyla rozkazy królów i zamienia ich w niewolników. [19] »Puszcza też boso kapłanów i przewraca najpewniej stojących. [20] »Odbiera mowę wymownym, starców pozbawia poznania. [21] »Dostojnych okrywa wstydem, odpina pasy potężnym. [22] »Odsłania, co skryte w ciemności, przenika światłem cień śmierci. [23] »Darzy wielkością narody, by je następnie zmieść z ziemi, daje ludom przestrzenie, aby potem je z nich uprowadzić. [24] »Odbiera rozum wodzom ziemi i gubi ich wśród bezdroży -  [25] »tam drepczą po omacku, w ciemności, i zataczają się jak pijani. 
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).