«  Księga Hioba 14 Księga Hioba 15 Księga Hioba 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy odezwał się Elifaz z Temanu: [2] »Czy mędrzec mówi to, co mu wicher przyniesie, a swoją pierś nadyma wschodnim wiatrem? [3] »Czy podaje dowody, które nie mają pożytku, lub wypowiada słowa, które niczemu nie służą? [4] »Przecież ty przekreślasz bojaźń Bożą i podważasz sens rozmowy z Bogiem! [5] »Tak, twój grzech podsuwa ustom słowa, odwołujesz się do języka przebiegłych! [6] »Własne usta potępiają cię - nie ja; własne wargi świadczą przeciw tobie! [7] »Czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Czy przyszedłeś na świat, zanim pojawiły się wzgórza? [8] »Czy jesteś uczestnikiem tajnych narad Bożych, więc, poza tobą, już nikt nie jest mądry? [9] »Czy jest coś, co ty wiesz, a my nie? Albo czy rozumiesz coś, o czym nie mamy pojęcia? [10] »Przecież i wśród nas są ludzie sędziwi, starsi nawet niż twój ojciec! [11] »Czy masz za nic to, że Bóg cię pociesza i przemawia do ciebie łagodnie? [12] »Dlaczego ponosi cię serce? I skąd ten błysk w twoich oczach, [13] »że zwracasz przeciw Bogu wzburzenie i wyrzucasz z siebie takie słowa? [14] »Bo dlaczego śmiertelnik miałby być czysty, a zrodzony przez kobietę, sprawiedliwy? [15] »Skoro On nawet swym poświęconym nie dowierza, a niebiosa nie są czyste w Jego oczach, [16] »to cóż dopiero człowiek brudny i zepsuty, który pije nieprawość jak wodę. [17] »Coś ci powiem - posłuchaj mnie uważnie. Przedstawię ci coś, czemu się przyjrzałem. [18] »Zwrócili mi na to uwagę mędrcy; im z kolei wyjawili to ojcowie, [19] »którzy sami mieszkali w swojej ziemi, zanim przemierzył ją ktokolwiek obcy. [20] »Otóż bezbożny cierpi całe życie i niedługo żyją ludzie okrutni. [21] »W uszach dźwięczą im odgłosy okropności, w czasie pokoju nachodzi ich niszczyciel. [22] »Brak im wiary, że kiedyś minie ciemność, żyją po to, by spadł na nich miecz. [23] »Skazani są, by być żerem sępów, wiedzą, że nadciąga na nich mroczny dzień. [24] »Przerażają ich udręka i trwoga, przemagają niczym król w czasie ataku. [25] »Bo podnieśli rękę przeciw Bogu i oparli się samemu Wszechmocnemu, [26] »wyruszyli przeciw Niemu z hardym karkiem, osłonięci grzbietami swoich tarcz. [27] »Ale chociaż są tłuści na twarzach i brzuchy mają opasłe, [28] »to ich miasta opustoszeją, domy zostaną bez mieszkańca, gotowe, aby stać się kupą gruzów. [29] »Nie będą bogaci, utracą majątek, nie okryją ziemi swoimi dobrami. [30] »Nie ujdą przed ciemnością, płomień wysuszy ich pędy, upadną, zanim zdążą wydać tchnienie. [31] »Ufają marności i doznają zawodu, gdyż marność będzie ich odpłatą. [32] »Przed czasem będzie im odpłacone, a ich liść się nie zazieleni. [33] »Spadną jak niedojrzałe grona z winorośli, jak z drzew oliwnych opadnie ich kwiat. [34] »Gdyż plany niegodziwych są daremne, namioty postawione za łapówki strawi ogień. [35] »Poczęli krzywdę i porodzili nieprawość, a w ich łonie rozwija się fałsz. 
«  Księga Hioba 14 Księga Hioba 15 Księga Hioba 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).