«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Elifaz odpowiedział: [2] »Czy Bóg z człowieka ma jakiś pożytek? Rozumny raczej przysparza zysków sobie. [3] »Czy Wszechmocnemu zależy, byś postępował uczciwie? Lub czy korzysta z tego, że się doskonalisz? [4] »Czy On cię karze za twoją bogobojność? Czy pozywa cię za nią na sąd? [5] »To raczej twoja niegodziwość jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom! [6] »Musiałeś gdzieś bez powodu brać zastaw od swoich braci, albo półnagich obdzierałeś z szat. [7] »Pewnie zmęczonemu nie podałeś wody albo głodnemu odmówiłeś chleba. [8] »Być może ziemię rozdzielałeś tylko wśród wpływowych lub pozwalałeś w niej mieszkać tylko szanowanym? [9] »Z niczym wypędzałeś wdowy i przed sierotami zatrzaskiwałeś drzwi. [10] »Właśnie dlatego otaczają cię sidła i dopada cię nagły strach. [11] »Nic nie widzisz z powodu ciemności i walą się na ciebie masy wód. [12] »Czyż Bóg nie mieszka wysoko na niebie? Spójrz na najwyższe gwiazdy - prawda, że wysoko? [13] »A jednak mówisz: Cóż właściwie Bóg wie? Czy może sądzić spoza gęstych obłoków? [14] »On nie widzi, bo skrywają Go ciemne chmury, gdy przechadza się po sklepieniu niebios. [15] »Czy chcesz się trzymać ścieżki niegodziwych, którą kroczyli ludzie nieprawi, [16] »ci, którzy zostali wyrwani przedwcześnie i którym fundamenty pozalewała woda? [17] »Czy chcesz być jak ci, którzy mówili Bogu: Odstąp od nas! albo powtarzali: Cóż nam może zrobić Wszechmocny? [18] »A przecież to On napełniał dobrami ich domy! Lecz i ode mnie rady bezbożnych są dalekie. [19] »Widząc wszystko, co takich spotyka, sprawiedliwi nabierają otuchy, a niewinni mogą powiedzieć z triumfem: [20] »Czyż nasi przeciwnicy nie zostali zgubieni? Czy tego, co po nich zostało, nie pochłonął ogień? [21] »Pogódź się zatem z Bogiem, pojednaj się z Nim i niech zawita u ciebie powodzenie. [22] »Zastosuj się do Jego pouczeń i złóż w swoim sercu Jego słowa! [23] »Jeśli zawrócisz do Wszechmocnego, On cię odbuduje, tylko oddal nieprawość od swojego namiotu. [24] »Wyrzuć w proch drogocenny kruszec, a złoto Ofiru rzuć między rzeczne skały! [25] »Niech Wszechmocny będzie twoim złotem, Jego uznaj za swe najlepsze srebro. [26] »Wtedy naprawdę On będzie twoją rozkoszą, ku Niemu będziesz wznosił swoje oblicze. [27] »Gdy będziesz się modlił, On ciebie wysłucha, a ty spełnisz swoje śluby. [28] »Cokolwiek postanowisz, to też się powiedzie, a nad twoimi drogami zajaśnieje światło. [29] »Gdyż Bóg - jak zauważyłeś - utrąca ludzką pychę, lecz ludziom pokornym zsyła wybawienie. [30] »Ocala On nawet tego, kto nie jest niewinny, jeśli tylko jest gotów oczyścić swoje ręce. 
«  Księga Hioba 21 Księga Hioba 22 Księga Hioba 23  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).