«  Księga Hioba 22 Księga Hioba 23 Księga Hioba 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy odezwał się Job: [2] »Dziś również skarżę się niepogodzony, Jego ręka mi ciąży mimo moich westchnień. [3] »O, gdybym wiedział, jak Go znaleźć, udałbym się do Jego trybunału, [4] »przedłożyłbym Mu moją rację i dokładnie przedstawił dowody. [5] »Chciałbym poznać słowa Jego odpowiedzi i rozważyć to, co mi powie. [6] »Czy w swej mocy prawowałby się ze mną? Nie! Lecz na pewno by się mną zajął. [7] »Tam prawy może z Nim rozmawiać, tam mój sędzia ocaliłby mnie raz na zawsze. [8] »Lecz oto idę naprzód - i Go nie ma; ruszam wstecz - nie zauważam Go. [9] »Sprawdzam z lewej - nie dostrzegam działania. Sprawdzam z prawej? - także nic nie widzę. [10] »On jednak wie, którą drogą kroczę; gdyby poddał mnie próbie, wyszedłbym czysty jak złoto. [11] »Moja noga kroczy Jego śladem, Jego drogi trzymam się i nie zbaczałem. [12] »Nie odstępowałem od Jego przykazań, ceniłem Jego słowa bardziej niż chleb powszedni. [13] »Gdy On coś postanowi, kto może to odmienić? Wszystko, czego zapragnie, z pewnością dokona. [14] »Tak, On spełni to, co o mnie postanowił - podobnych przykładów można wskazać wiele. [15] »Dlatego niepokoję się przed Jego obliczem. Im bardziej się zastanawiam, tym bardziej się Go boję. [16] »Bóg bowiem odebrał mi odwagę, Wszechmocny wzbudził we mnie niepokój, [17] »jednak nie ucichłem z powodu ciemności ani przez to, że mrokiem okrył moją twarz. 
«  Księga Hioba 22 Księga Hioba 23 Księga Hioba 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).