«  Księga Hioba 24 Księga Hioba 25 Księga Hioba 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy odezwał się Bildad z Szuach: [2] »On dzierży władzę i wzbudza lęk, a na wysokościach zaprowadza pokój. [3] »Czy ktoś może podać liczbę Jego wojsk? Czy jest ktoś, nad kim nie wschodzi Jego światło? [4] »Jakże więc śmiertelnik może być sprawiedliwy przed Bogiem? Jak może być czysty ten, kto się urodził z kobiety? [5] »Jeśli nawet księżyc nie świeci dość jasno i jeśli gwiazdy nie są czyste w Jego oczach, [6] »to cóż dopiero śmiertelnik - poczwarka, lub syn człowieczy - zwykły robak? 
«  Księga Hioba 24 Księga Hioba 25 Księga Hioba 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).