«  Księga Hioba 26 Księga Hioba 27 Księga Hioba 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Job pociągnął swą wypowiedź dalej: [2] »Jak żyje Bóg, który mi odmówił słuszności, jak żyje Wszechmocny, który mnie napełnił goryczą, [3] »że póki jeszcze oddycham, póki Bożego tchnienia w moich nozdrzach, [4] »moje wargi nie posłużą oszustwu, a mój język nie będzie głosił fałszu. [5] »A wam na pewno nie przyznam racji - póki tli się we mnie życie, nie odstąpię od przekonania o mej niewinności. [6] »Będę trwał w mej sprawiedliwości mimo wszystko, moje serce nie oskarża mnie za żaden z moich dni. [7] »A moim wrogom? Niech im się dzieje jak ludziom bezbożnym, niech moich przeciwników spotka to, co nieprawych! [8] »Bo jaką nadzieję ma bezbożny po śmierci, kiedy Bóg zawezwie jego duszę? [9] »Czy Bóg usłyszy jego wołanie o pomoc, czy pośpieszy mu z pomocą w niedoli? [10] »Czy może on rozkoszować się Wszechmocnym lub w każdej chwili zwracać się do Boga? [11] »Teraz ja pouczę was o mocy Boga, dróg z Wszechmocnym nie zataję przed wami. [12] »Właściwie i wy wiecie o tym wszystkim, skąd więc wasze niedorzeczne wywody? [13] »Taki dział Bóg wyznacza człowiekowi bezbożnemu i takie dziedzictwo otrzymują od Wszechmocnego ciemięzcy: [14] »Na ich dzieci, gdy podrosną, spada miecz, a ich potomstwo nie nasyci się chlebem. [15] »Kto z nich ocaleje, tego zniszczy zaraza, a ich wdowy nie będą ich opłakiwały. [16] »Choćby nagromadził srebra niczym prochu i naskładał pięknych szat niczym gliny -  [17] »to, co zbierze, przyodzieje sprawiedliwy, a całe srebro posiądą niewinni. [18] »Ich domy są niczym kryjówki moli, a siedziby niczym stróżówki na polach. [19] »Udają się na spoczynek bogaci - raz, nie więcej, bo gdy rano przetrą oczy - po bogactwie nie ma ani śladu. [20] »Dosięgają ich lęki niczym powódź, a w nocy porywa ich burza. [21] »Unosi ich bezpowrotnie wiatr ze wschodu, wymiata zamieszkałe przez nich miejsca. [22] »Bije w nich i wcale nie oszczędza, przed jego siłą umykają w popłochu. [23] »Wiatr zaklaszcze nad nimi w swoje dłonie i wygwiżdże ich z ich własnych siedzib. 
«  Księga Hioba 26 Księga Hioba 27 Księga Hioba 28  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).