«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak, srebro ma swoje kopalnie i są miejsca, gdzie oczyszcza się złoto. [2] »Wydobywa się z ziemi żelazo i z rudy wytapia się miedź. [3] »Człowiek rozświetla ciemności i dociera do najdalszych zakątków - w mroku i ciemności poszukuje cennych kamieni. [4] »Drąży szyby tam, gdzie nikt z ludzi nie mieszka, w miejscach jeszcze nietkniętych stopami człowieka, kołysze się przy pracy, zawieszony na linach. [5] »Oto i ziemia - na niej rodzi się chleb, ale pod swą powierzchnią płonie niczym ogień. [6] »W jej kamieniach kryją się szafiry, przy nich trafiają się okruchy złota. [7] »Ścieżki do tych skarbów nie zna nawet sęp, nie znajduje jej oko sokoła. [8] »Nie kroczą po niej dumne bestie, nie paraduje tamtędy lew. [9] »Za to człowiek wyciąga swą rękę po krzemienie, góry wywraca od podstaw, [10] »wykuwa w skałach sztolnie i swym okiem dostrzega to wszystko, co cenne. [11] »Potrafi zbadać źródła rzek i obnażyć światłem największe skrytości. [12] »A mądrość - gdzie można ją znaleźć? I gdzie jest siedziba rozumu? [13] »O, jej ścieżek śmiertelnik już nie zna, nie da się jej znaleźć w krainie żyjących. [14] »Otchłań mówi: We mnie jej nie ma, morze wtóruje: U mnie też nie. [15] »Nie można jej dostać za szczere złoto ani na wadze odmierzyć za nią srebra. [16] »Nie da się odważyć za nią złota z Ofiru, szafiru ani drogocennego onyksu. [17] »Nie można jej porównać ze złotem ani szkłem, nie da się wymienić na złote naczynia. [18] »Korale? Kryształy? Nie warto wspominać - dla nabycia mądrości nie wystarczy pereł. [19] »Przewyższa swą wartością nawet topaz z Etiopii, jej równoważnikiem nie jest choćby najczystsze złoto! [20] »Mądrość zatem - skąd się ona bierze? I gdzie mieści się siedziba rozumu? [21] »Oczy żyjących jej nie wyśledzą i zakryta jest przed ptactwem niebios. [22] »Śmierć i kraina zniszczenia mówią: My na własne uszy słyszałyśmy tylko wieść o niej. [23] »Jedynie Bóg rozpoznaje jej ścieżki, tylko On zna jej siedzibę, [24] »ponieważ On widzi krańce ziemi i wie o wszystkim, co się dzieje pod niebem. [25] »Gdy określał wagę dla wiatru i wyznaczał miarę dla wód, [26] »gdy ustalał zasady dla deszczu i błyskawicom wytyczał szlak, [27] »wtedy zgłębił ją i przemyślał, ustalił i wypróbował -  [28] »i powiedział człowiekowi tak: Mądrość to bojaźń Pana; rozum to unikanie zła. 
«  Księga Hioba 27 Księga Hioba 28 Księga Hioba 29  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).