«  Księga Hioba 33 Księga Hioba 34 Księga Hioba 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Elihu mówił dalej: [2] »Słuchajcie, mędrcy, moich słów, nadstawcie uszu, wy, znawcy, [3] »bo ucho bada słowa, jak podniebienie smakuje potrawy. [4] »Ustalmy sobie, co słuszne, określmy między sobą, co dobre. [5] »Job stwierdził bowiem: Mam rację, to Bóg odmówił mi słuszności. [6] »Co do sądu nade mną, nie kłamię. Nieuleczalna jest moja rana, choć nie popełniłem przestępstwa. [7] »Kto jest takim człowiekiem jak Job, który pije szyderstwo jak wodę? [8] »Obraca się on w towarzystwie złoczyńców i zadaje się z ludźmi bezbożnymi. [9] »Bo powiedział: Człowiek nie ma korzyści z tego, że przyjaźni się z Bogiem. [10] »Dlatego posłuchajcie mnie, rozumni: Bóg jest daleki od niegodziwości, Wszechmocnemu obca jest nieprawość. [11] »Przeciwnie, On odpłaca człowiekowi stosownie do jego uczynków, spotyka człowieka to, co odpowiada jego postępowaniu. [12] »Z całą pewnością Bóg nie dopuszcza się niegodziwości, Najwyższy nie wypacza prawa. [13] »Kto powierzył Mu ziemię? Kto ustanowił Go nad całym światem? [14] »Jeśliby tylko zechciał i zabrał do siebie swego ducha i tchnienie, [15] »to nie ocalałoby nic, co żyje, a człowiek wróciłby do prochu. [16] »Jeśli więc jesteś rozsądny, to posłuchaj, nakłoń uszu do moich słów. [17] »Czy może rządzić ten, kto nienawidzi prawa? Czy chcesz potępić Sprawiedliwego i pełnego mocy? [18] »Tego, który do króla może powiedzieć: Niegodziwcze! a do dostojników: Wy bezbożni?! [19] »Który nie okazuje względów książętom i nie wyróżnia bogatego przed ubogim, gdyż wszyscy oni są dziełem Jego rąk? [20] »W jednej chwili umierają! Nawet najznakomitszych o północy może chwycić śmiertelny skurcz. Najmocniejszy może zginąć bez udziału rąk ludzkich. [21] »Gdyż Jego oczy śledzą drogi człowieka, On widzi wszystkie jego kroki. [22] »Nie ma takiej ciemności, nie ma cienia śmierci, w którym mógłby się ukryć złoczyńca. [23] »Tak! Nie wyznaczono człowiekowi pory, o której miałby się stawić przed Bogiem na sąd. [24] »On rozbija mocarzy nawet bez przesłuchania, a na ich miejsce ustanawia innych. [25] »Dlatego, że zna ich czyny, obala ich w nocy - i są zdruzgotani. [26] »Za ich bezbożność potrafi wysmagać ich w miejscu publicznym, [27] »za to, że odstąpili od kroczenia za Nim i na żadne Jego drogi nie zważali. [28] »Z ich sprawą doszedł do Niego krzyk biednych - i On krzyk ubogich usłyszał. [29] »Gdy nie podejmuje działania, kto Go potępi? A gdy zakrywa oblicze, kto Go zobaczy - zarówno wtedy, gdy chodzi o naród, jak i o człowieka? [30] »On dba o to, by nie królował człowiek bezbożny i nie stanowił pułapki dla ludu. [31] »Owszem, powiedz do Boga: Zbłądziłem, już nie postąpię niewłaściwie. [32] »Ty mnie poucz w tym, czego ja nie widzę. Jeśli popełniłem nieprawość, więcej jej nie popełnię. [33] »Czy On ma ci odpłacić według tego, co ty uważasz za słuszne? Bo odrzuciłeś to, co stosowne według Niego - tak, ty masz wybrać, a nie ja! Powiedz zatem, jakie masz zdanie. [34] »Ludzie rozumni powiedzą mi i przyzna każdy mądry, który mnie słucha: [35] »Job przemawia niemądrze, jego słowa są nierozważne. [36] »Oby Job nie przestał być doświadczany za odpowiedzi właściwe ludziom niegodziwym! [37] »Gdyż do swojego grzechu dodaje nieprawość, okazuje wśród nas lekceważenie i mnoży swoje słowa przed Bogiem. 
«  Księga Hioba 33 Księga Hioba 34 Księga Hioba 35  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).