«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Elihu mówił dalej: [2] »Czy uważasz to za słuszne? Powiedziałeś bowiem: Racja jest po mojej stronie, a nie Bożej. [3] »Pytasz także: Cóż mi za pożytek, co mi daje to, że jestem bez grzechu? [4] »Otóż odpowiem - tobie i twoim przyjaciołom. [5] »Spójrz ku niebu i zobacz, przypatrz się obłokom wysoko nad tobą. [6] »Jeśli zgrzeszysz, co Mu zrobisz? Gdy pomnożysz przestępstwa, w czym Mu zaszkodzisz? [7] »Jeśli jesteś sprawiedliwy, co Mu dajesz? Co przyjmuje On przez to z twoich rąk? [8] »Twoja bezbożność odbija się na człowieku podobnym do ciebie i z twojej sprawiedliwości też korzystają ludzie. [9] »Ludzie podnoszą głos z powodu wielu krzywd, wołają o pomoc z powodu twardych rządów, [10] »lecz nikt nie mówi: Gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który w nocy budzi pochwalne pieśni, [11] »który udziela nam pouczeń częściej niż dzikim zwierzętom i sprawia, że jesteśmy mądrzejsi niż ptaki na niebie. [12] »Jeśli nie odpowiada, choć do Niego krzyczą, to z powodu pychy ludzi niegodziwych. [13] »Z pewnością Bóg nie wysłuchuje pustych słów, Wszechmocny na nie nie zważa, [14] »tym bardziej, gdy mówisz, że Go nie dostrzegasz, że przedstawiłeś Mu sprawę i czekasz na rozstrzygnięcie! [15] »Teraz więc, gdy nie okazuje gniewu, gdy nie zwraca On zbytniej uwagi na głupotę, [16] »Job otwiera swe usta na marne i nierozumnie mnoży słowa! 
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).