«  Księga Hioba 35 Księga Hioba 36 Księga Hioba 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ponadto Elihu powiedział: [2] »Miej dla mnie trochę cierpliwości, a pouczę cię, chciałbym dodać kilka słów na temat Boga. [3] »Moją wiedzę zaczerpnę z przeróżnych dziedzin i wykażę rację mojego Stwórcy. [4] »Moje słowa nie będą kłamstwem, stoi przed tobą ktoś w pełni obeznany. [5] »Oto Bóg jest potężny, lecz szczerych nie odrzuca - jest potężny mocą rozumu. [6] »Bezbożnego nie zachowuje przy życiu, a pokornym zapewnia słuszny sąd. [7] »Nie odwraca od sprawiedliwego swoich oczu; sadza go wraz z królami na tronie i w ten sposób wywyższa go na zawsze. [8] »A gdy są zakuci w kajdany, schwytani w pęta niedoli, [9] »to wskazuje im ich złe posunięcia i przestępstwa - jeśli się wzmogły. [10] »Otwiera im ucho dla pouczeń i poleca odwrócić się od zła. [11] »Jeśli posłuchają i zaczną Mu służyć, dopełnią swoich dni w szczęściu i swoich lat w zadowoleniu. [12] »Lecz jeśli nie posłuchają, padną pod ciosem i zgasną jak ludzie bez poznania. [13] »Bezbożni sercem ściągają na siebie gniew; nie wołają o pomoc, nawet gdy ich wiąże. [14] »W młodości kończą swe życie i giną z rąk aniołów śmierci. [15] »On wybawia ubogiego przez niedolę, w przeciwnościach otwiera mu ucho. [16] »Również ciebie wyrwie z paszczy ucisku na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń, i da ci odpocząć przy obficie zastawionym stole. [17] »Jesteś gotów sądzić bezbożnego, więc i ciebie sąd i słuszny wyrok czeka. [18] »Uważaj, by cię gniew nie nęcił do szydzenia, a wielki okup cię nie ośmielał! [19] »Czy bogactwo załatwi ci wszystko? Nie w ucisku! Nie pomoże potęga bogactwa! [20] »Nie tęsknij za nocą, aby ludzi usuwać z ich miejsc zamieszkania! [21] »Pamiętaj, byś nie zwracał się ku niegodziwości, z powodu której popadłeś w niedolę. [22] »Oto Bóg działa wzniośle w swojej mocy, kto jest takim nauczycielem jak On? [23] »Kto wytycza Mu Jego drogę? Kto Mu powie: Popełniłeś błąd? [24] »Pamiętaj, byś wywyższał Jego dzieło, które pieśniami sławili ludzie! [25] »Wszyscy mu się przyglądali, człowiek oglądał je z oddali. [26] »Oto Bóg jest wzniosły, lecz my Go nie znamy, niezbadana jest liczba Jego lat. [27] »Tak, to On wysącza krople wody, deszcz wywodzi ze swoich mgieł, [28] »którym potem spływają chmury, zraszając mnóstwo ludzi! [29] »Kto w pełni zrozumie ułożenie obłoków lub wyjaśni grzmoty pochodzące z Jego namiotu? [30] »Oto rozciąga nad nim błyski swego światła i dociera nimi do korzeni mórz! [31] »Kroplami swego deszczu sądzi ludy, ale daje im też pokarm w obfitości. [32] »W swoich dłoniach kryje błyskawicę i rozkazuje jej trafić w cel. [33] »Obwieszcza Go Jego huk w żarliwym gniewie względem nieprawości. 
«  Księga Hioba 35 Księga Hioba 36 Księga Hioba 37  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).