«  Księga Hioba 36 Księga Hioba 37 Księga Hioba 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego właśnie moje serce drży, chciałoby wyrwać się z piersi! [2] »Słuchajcie tylko uważnie grzmotu Jego głosu, pomruku, który wychodzi z Jego ust! [3] »Daje go słyszeć wszędzie pod niebem, a błyskawicą sięga krańców ziemi. [4] »Za nią rozlega się łoskot, roznosi się potężnym brzmieniem - nie wstrzymuje On błyskawic, daje słyszeć się Jego głos. [5] »Tak Boży głos rozbrzmiewa, On czyni wielkie cuda, których nie pojmujemy. [6] »Do śniegu mówi: Padaj na ziemię! I do ulewnych deszczów: Padajcie rzęsiście! [7] »Wstrzymuje pracę każdego człowieka, aby wszyscy poznali Jego dzieło. [8] »Zwierzęta również wchodzą do kryjówek i kładą się w swych legowiskach. [9] »Z Jego komnaty wychodzi burza, z wiatrem północnym sprowadza mróz. [10] »Pod tchnieniem Boga powstaje lód, ścinają się szerokie wody. [11] »Obciąża także chmury wilgocią, rozpędza obłok błyskawicą. [12] »Chmury wirują zgodnie z Jego planem, aby wykonać wszystko, co im powie - wszędzie na obliczu ziemi. [13] »Czasem Jego gromy są rózgą, czasem niosą Jego ziemi dobro, czasem docierają jako dowód Jego łaski. [14] »Zwróć na to uwagę, Jobie, zatrzymaj się i rozważ Boże cuda! [15] »Czy wiesz, jaki plan Bóg ma dla nich i w jaki sposób z Jego obłoku uderza błyskawica? [16] »Czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach mądrości Doskonałego? [17] »Ty, któremu gorąco w ubraniu, gdy ziemia cichnie z powodu wiatru z południa? [18] »Czy potrafisz wraz z Nim rozciągnąć sklepienie nieba, mocne jak odlane z metalu zwierciadło? [19] »Poucz nas, co Mu mamy powiedzieć, bo nie możemy ułożyć nic z powodu ciemności! [20] »Czy należy Mu powiedzieć, że chcę mówić? A jeśli ktoś Mu coś powie, to czy pomnoży Jego poznanie? [21] »Tak, czasem nie widać słońca, świeci za obłokami, lecz gdy powieje wiatr, rozprasza chmury. [22] »Z północy strzelają złociste promienie - Boga otacza przejmujący majestat! [23] »Wszechmocny jest dla nas nie do zgłębienia, jest potężny siłą; słuszności sądu i swej wielkiej sprawiedliwości nigdy nie narusza. [24] »Dlatego ludzie odczuwają przed Nim lęk, boją się Go wszyscy mający mądre serca. 
«  Księga Hioba 36 Księga Hioba 37 Księga Hioba 38  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).