«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy PAN odpowiedział Jobowi spośród wichru słowami: [2] »Któż to zaciemnia mój plan nierozumnymi słowami? [3] »Przepasz jak mężczyzna swe biodra! Będę cię pytał, a ty Mnie pouczysz. [4] »Gdzie byłeś, gdy posadawiałem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. [5] »Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? [6] »Na czym osadzone są jej podstawy, albo kto położył jej kamień węgielny, [7] »gdy chórem śpiewały gwiazdy poranne, a aniołowie Boży wznosili radosne okrzyki? [8] »Kto osłonił morze przy jego narodzinach, gdy burząc się, wychodziło z łona, [9] »gdy obłok uczyniłem jego szatą, a ciężką chmurę becikiem, [10] »gdy wyznaczyłem mu moją granicę, gdy założyłem zawory oraz bramy [11] »i powiedziałem: Dotąd dojdziesz - i nie dalej! I tu zatrzymasz swoje dumne fale! [12] »Czy odkąd żyjesz, obudziłeś poranek? Czy zorzy wskazałeś jej miejsce, [13] »tak by objęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci? [14] »By ziemia nabrała kształtów jak glina pod pieczęcią, zaczęła mienić się jak odzienie, [15] »by w końcu bezbożnym odebrano światło i ich dumnie wzniesione ramiona utrącono? [16] »Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się po dnie morskiej toni? [17] »Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i czy widziałeś bramy jej cienia? [18] »Czy poznałeś rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli wiesz to wszystko! [19] »Którędy prowadzi droga tam, gdzie mieszka światło? A ciemność? Gdzie jest jej mieszkanie, [20] »tak byś mógł ją zawrzeć w jej granicach i był świadom ścieżek do jej domu? [21] »Oczywiście wiesz o tym! Wtedy cię urodzono! Żyjesz od niepamiętnych czasów! [22] »Czy dotarłeś aż do skarbnic śniegu? I czy widziałeś skarbnice gradu, [23] »który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? [24] »Którędy prowadzi droga tam, gdzie dzieli się światłość, i skąd wypuszcza się na ziemię wiatr wschodni? [25] »Kto wyrąbał koryto ulewie i drogę trzaskom gromów, [26] »by nawodnić ziemię bezludną, niezamieszkaną pustynię, [27] »by nawodnić nieużytki i ugory i zazielenić je dywanem trawy? [28] »Czy deszcz ma ojca? Kto zrodził krople rosy? [29] »Z czyjego łona pochodzi lód? I kto zrodził szron niebios? [30] »Wody twardnieją jak kamień, a powierzchnia głębin wód tężeje! [31] »Czy wiesz, jak połączyć Plejady lub rozluźnić więzy Oriona? [32] »Czy umiesz we właściwym czasie wyprowadzać konstelacje lub pokierować Niedźwiedzicą z jej młodymi? [33] »Czy znasz porządek niebios? Czy ustanowiłeś ich władzę na ziemi? [34] »Czy możesz podnieść swój głos ku obłokom i sprowadzić na siebie masy wód? [35] »Czy możesz puścić błyskawice, tak by wyruszyły i powiedziały: Jesteśmy na twoje rozkazy!? [36] »Kto w najdalszych głębiach umieścił mądrość lub dał bystrość rozumowi? [37] »Kto potrafi w mądrości przeliczyć obłoki i kto zdoła uchylić łagwi z wodą niebios, [38] »gdy proch ziemi zbija się w twardą masę, a bryły przylegają do siebie? [39] »Czy polujesz na łup dla lwicy i zaspokajasz pragnienie lwiąt, [40] »gdy kulą się na legowiskach lub siedzą w gąszczu na czatach? [41] »Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga albo tułają się bez pożywienia? 
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).