«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy odezwał się Elifaz z Temanu: [2] »Przemówię. Obym cię nie zmęczył. Ale któż zdoła wstrzymać się od słów? [3] »Oto sam wielu pouczałeś, krzepiłeś opuszczone ramiona, [4] »twoje słowa podnosiły upadłych, wzmacniałeś drżące kolana. [5] »A teraz, owszem, sam jesteś dotknięty i bardzo tym umęczony, dopadło cię nieszczęście i jesteś przerażony. [6] »Czy twoja bogobojność już nie jest ci oparciem, a nienaganność twej drogi nadzieją? [7] »Przypomnij sobie: Na którego z niewinnych przyszła kiedy zguba? Albo gdzie ostatnio wytępiono prawych? [8] »Gdy sięgam wstecz myślą, to widzę, że kto orał bezprawie lub rozsiewał kłopoty, ten zbierał to, co posiał -  [9] »pod Bożym tchnieniem ginął. Podmuch Jego gniewu tłumił [10] »porykiwania lwów, pomruki drapieżników, a lwiętom wypadały kły! [11] »Najdziksze lwy ginęły, bo nie miały łupu, lwicom zaś uciekały szczenięta! [12] »A ja posłyszałem słowo, wyłowiłem uchem Jego szept [13] »w niepokoju nocnych widziadeł, gdy na ludzi spada twardy sen. [14] »Strach mnie ogarnął i drżenie, lęk przeszył do szpiku kości, [15] »wiatr musnął mi twarz, na ciele zjeżył się włos -  [16] »i stanął ktoś. Z wyglądu - nie poznałem. Jakaś postać przede mną! Chwila ciszy - i rozległ się głos: [17] »Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek - czystszy od swego Stwórcy? [18] »Skoro On swoim sługom nie dowierza i w aniołach widzi braki, [19] »to co powiedzieć o tych z chat glinianych, wciśniętych w proch fundamentami?! Łatwiej ich zdeptać niż robaki! [20] »Rozbici między rankiem a wieczorem, nikną na zawsze, bez śladu. [21] »Sznurka szarpnięciem [namiot życia] złożony - zanim człowiek nabrał rozumu. 
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).