«  Księga Hioba 39 Księga Hioba 40 Księga Hioba 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie PAN skierował do Joba te słowa: [2] »Czy korektor Wszechmocnego chce spierać się dalej? Niech oskarżyciel Boga odpowie! [3] »Wtedy Job odezwał się do PANA: [4] »Cóż Ci odpowiem? Przecież jestem niczym. Swoją rękę kładę na ustach. [5] »Raz powiedziałem i już się nie odezwę, przemówiłem po raz drugi - i już nie powtórzę. [6] »Wtedy PAN odpowiedział Jobowi wśród burzy: [7] »Przepasz jak mężczyzna swe biodra. Będę ci zadawał pytania, a ty Mnie pouczysz! [8] »Czy rzeczywiście chcesz podważać mój sąd, przeczyć Mi, by wykazać swą rację? [9] »Czy masz taką siłę jak Bóg i możesz głosem zagrzmieć jak On? [10] »Jeśli tak, to okaż swą wielkość i wspaniałość, zalśnij blaskiem i majestatem! [11] »Wylej swój wezbrany gniew, zauważ każdego pysznego i poniż go! [12] »Przyjrzyj się każdemu z nich i utrąć go, zdepcz bezbożnych tam, gdzie się panoszą! [13] »Pogrzeb ich wszystkich w prochu, ukryj ich oblicza przed wzrokiem! [14] »Wtedy i Ja ci przyznam, że twoja prawica jest w stanie cię wybawić. [15] »Spójrz na bestię. Stworzyłem ją podobnie jak ciebie, a żywi się trawą niczym bydlę. [16] »Zobacz jednak, jaką siłę ma w biodrach i jaką moc w swoich mięśniach! [17] »Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ud ma mocno splecione, [18] »kości jak rury miedziane, a członki jak drągi żelazne. [19] »Jest jednym z najciekawszych Bożych dzieł, jej Stwórca wyciągnął do niej miecz. [20] »Tak, góry dostarczają jej paszy, miejsca, gdzie hasa zwierzyna. [21] »Wyleguje się pod krzewami lotosu, w ukryciu trzciny i bagna. [22] »Lotos osłania ją cieniem, otaczają ją nadrzeczne wierzby. [23] »Nie płoszy jej wzburzona rzeka; zachowuje spokój, choćby Jordan wpadł jej w paszczę. [24] »Nie daje się jej łatwo złapać, trudno jej nozdrza przekłuć chwytakiem! 
«  Księga Hioba 39 Księga Hioba 40 Księga Hioba 41  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).