«  Księga Hioba 4 Księga Hioba 5 Księga Hioba 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wołaj! Tylko kto ci odpowie? Do którego z poświęconych się zwrócisz? [2] »Bo prawdą jest, że gniew zabija głupca, a prostaka uśmierca zawiść. [3] »Sam widziałem, jak głupiec zapuścił korzenie, ale szybko przestałem mu zazdrościć. [4] »Jego dzieciom trudno będzie o ratunek, w sądach miejskich zostaną bez wybawcy. [5] »Głodni pożrą jego żniwo, wygarną je aż po ogrodzenie, a zazdrośni? Tęsknić będą za jego mieniem. [6] »Nieprawość bowiem nie wyrasta z prochu, krzywda i niedola nie kiełkują w polu. [7] »To człowiek rodzi się na niedolę jak iskry z płomienia, by wzlatywać wysoko. [8] »Ja jednak zacząłbym szukać Boga, Bogu przedstawiłbym swą sprawę -  [9] »Temu, który czyni rzeczy wielkie, niezbadane, i cuda, dla których nie ma liczby. [10] »Temu, który spuszcza deszcz na ziemię i wody śle na pola. [11] »Temu, który niskich stawia wysoko, a zasmuconych skutecznie wybawia. [12] »Temu, który niweczy plany przebiegłych, tak że nie odnoszą sukcesu. [13] »Temu, który przemądrzałych chwyta w ich własną przebiegłość, tak że rada przewrotnych jest bez sensu i celu. [14] »On za dnia nawiedza ich ciemnością, tak że w południe chodzą po omacku. [15] »On wybawia słabych od ich miecza, z ich paszczy i z ciasnego uścisku. [16] »Biednemu wschodzi wtedy nadzieja - a niesprawiedliwość zamyka swe usta! [17] »Szczęśliwy jest człowiek, którego sam Bóg poprawia, nie pogardzaj więc karceniem Wszechmocnego! [18] »Bo On rani, ale opatruje, uderza, lecz Jego ręce leczą. [19] »Wybawi cię z sześciu utrapień i w siódmym też zabezpieczy. [20] »W czasie głodu ochroni cię od śmierci, a na wojnie osłoni przed mieczem. [21] »Usunie cię poza zasięg oszczerstwa i rozwieje widmo klęski. [22] »Śmiać się będziesz ze zniszczeń i głodu, nie przestraszą cię dzikie zwierzęta -  [23] »bo sprzymierzony będziesz z kamieniami na polu, zawrzesz sojusz z drapieżnikami. [24] »Przekonasz się, co to znaczy pokój w domu, a spisując dobytek, nie odnotujesz braków. [25] »Będziesz oglądał swoje liczne potomstwo, twoje latorośle będą jak zieleń ziemi. [26] »Dojrzały przejdziesz do wieczności, jak snop znoszony z pola, kiedy czas właściwy nadchodzi. [27] »Oto do czego doszliśmy. Tak to jest. Posłuchaj - i sam rozważ to sobie. 
«  Księga Hioba 4 Księga Hioba 5 Księga Hioba 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).