Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 100
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm dziękczynny. Wznieś swój okrzyk na cześć PANA, cała ziemio! [2] »Służcie PANU z radością, Przychodźcie do Niego z weselem! [3] »Pamiętajcie, że to PAN jest Bogiem! On nas stworzył i do Niego należymy, Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. [4] »Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały! Sławcie Go! Błogosławcie Jego imię! [5] »Ponieważ PAN jest dobry; Jego łaska trwa na wieki, A Jego wierność rozciąga się na pokolenia! 
«  Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).