Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Błogosław, moja duszo, PANA, I ty, każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte! [2] »Błogosław, moja duszo, PANA, I nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie! [3] »To On przebacza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby. [4] »On wykupuje od zguby twoje życie, On cię wieńczy łaską i współczuciem. [5] »On nasyca dobrem twą codzienność, Tak że twoja młodość odnawia się - jak u orła. [6] »PAN wymierza sprawiedliwość, Zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym, [7] »Objawił Mojżeszowi swoje drogi I synom Izraela - swoje dzieła. [8] »PAN jest miłosierny i łaskawy, Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. [9] »On nie procesuje się bez końca I Jego gniew nie trwa na wieki. [10] »Nie postępuje z nami według naszych grzechów Ani nam nie odpłaca według naszych win. [11] »Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. [12] »Jak daleko wschód leży od zachodu, Tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. [13] »I jak ojciec lituje się nad dziećmi, Tak PAN lituje się nad tymi, którzy się Go boją, [14] »Bo On zna całą naszą kruchość, Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. [15] »Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa, A on sam kwitnie jak kwiat polny. [16] »Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma, Nie widać go na jego dawnym miejscu. [17] »Ale łaska PANA trwa od wieków na wieki - Nad tymi, którzy się Go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów -  [18] »Tych, którzy dotrzymują Jego przymierza I pamiętają, by wypełniać Jego przykazania. [19] »Oto PAN na niebie utwierdził swój tron, Jego królestwo panuje nad wszystkim! [20] »Błogosławcie PANA, Jego aniołowie, Potężni siłą, oddani Jego Słowu, By dawać posłuch każdej Jego radzie! [21] »Błogosławcie PANA, wszystkie Jego zastępy, Wy, Jego podwładni, pełniący Jego wolę! [22] »Błogosławcie PANA, wszystkie Jego dzieła We wszystkich miejscach Jego panowania! Błogosław również ty, moja duszo, PANA! 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).