Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 104
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Błogosław, moja duszo, PANA! PANIE, mój Boże, jakże jesteś wielki! Zdobi Cię świetność i majestat, [2] »Światłem spowijasz się jak szatą, I niebiosa rozciągasz niczym namiot. [3] »Na wodach wznosisz piętra swych komnat, Obłoki czynisz swym rydwanem, Lecisz na skrzydłach wiatru. [4] »Swoimi posłańcami czynisz wichry, Swoimi podwładnymi płomienie ognia. [5] »Ziemię oparłeś na jej podstawach I nie zachwieje się na wieki. [6] »Głębia okryła ją jak szata, Wody stanęły nad górami, [7] »Lunęły jednak na Twój okrzyk, Spuścił je głos Twojego gromu, [8] »Z wysokich gór spadły w doliny Do miejsc przez Ciebie wyznaczonych. [9] »Ty zakreśliłeś im granice, Których przekroczyć nie są w stanie - I nie zawrócą, by znów zalać ziemię. [10] »Ty kierujesz źródła w koryta rzeczne, Płyną strumienie pomiędzy górami, [11] »Dają pić polnym zwierzętom, Gaszą pragnienie dzikich osłów. [12] »Nad nimi mieszka ptactwo niebios, Spośród listowia wydaje głos. [13] »Ty poisz góry z pięter swych komnat I sycisz ziemię owocem swych dzieł. [14] »Sprawiasz, że trawa wyrasta dla bydła I roślinność pod uprawy człowieka, Aby ziemia wydała mu chleb [15] »Oraz wino, które cieszy jego serce, Tak że namaszcza olejkiem swą twarz, I spożywa chleb, który go pokrzepia. [16] »Dorodne są drzewa PANA, Cedry Libanu przez Niego zasadzone. [17] »W ich gałęziach ptaki wiją gniazda, Na ich szczytach bocian buduje sobie dom. [18] »Wysokie góry przeznaczyłeś dla kozic, Skały na schron dla borsuków, [19] »Księżyc do oznaczania pór - Nawet słońce wie, kiedy zajść. [20] »Rozciągasz ciemność i nastaje noc; Wtedy budzą się leśne zwierzęta, [21] »Lwięta ryczą, bo liczą na łup - I na Boga, że im da znaleźć żer. [22] »Lecz ze wschodem słońca wszystkie powracają I układają się w swoich legowiskach. [23] »Wtedy z kolei człowiek rusza do swych dzieł, Zabiera się do pracy - i działa do wieczora. [24] »Jak liczne są Twoje dzieła, PANIE! Wszystkie dowodzą Twojej mądrości - Ziemia jest pełna Twoich bogactw! [25] »Oto morze - wielkie i szerokie, A w nim kłębi się niepoliczony rój Małych i wielkich zwierząt. [26] »Po jego powierzchni płyną okręty, A w jego odmętach Lewiatan Bawi się - przez Ciebie stworzony. [27] »Wszystkie te stworzenia czekają na Ciebie, Że dasz im jeść w odpowiednim czasie. [28] »A kiedy dajesz - korzystają; Gdy otwierasz swą dłoń - nasycają się dobrem. [29] »Trwożą się jednak, kiedy skryjesz twarz, Gdy odbierzesz im tchnienie, umierają, Obracają się w proch. [30] »Dopiero Twój Duch, na nowo posłany, tworzy je - I tak odnawiasz oblicze ziemi. [31] »Niech PAN w swojej chwale trwa wiecznie, Niech się raduje swoimi dziełami! [32] »Gdy On przygląda się ziemi, ta drży, A kiedy dotyka gór - one dymią. [33] »Będę śpiewał dla PANA, póki żyję, Będę grał memu Bogu, póki jestem. [34] »Niech moja pieśń brzmi Mu jak najmilej, Radość w PANU jest moim pragnieniem! [35] »Niech znikną grzesznicy z tej ziemi I niech już bezbożnych nie będzie! Błogosław, moja duszo, PANA! Alleluja! 
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).