Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie PANA! Wzywajcie Jego imienia! Głoście wśród ludów Jego dzieła! [2] »Śpiewajcie Mu! Grajcie Mu! Opowiadajcie o wszystkich Jego cudach! [3] »Szczyćcie się Jego świętym imieniem, Niech raduje się serce szukających PANA! [4] »Szukajcie PANA i Jego mocy, Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie! [5] »Pamiętajcie o cudach, których dokonał, O znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych -  [6] »Wy, potomkowie Abrahama, Jego sługi, I wy, synowie Jakuba, przez Niego wybrani! [7] »Oto PAN, nasz Bóg: Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi, [8] »On zawsze pamięta o swoim przymierzu, O Słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom -  [9] »O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, Oraz o swej przysiędze złożonej Izaakowi. [10] »Zawarł je jako ustawę dla Jakuba, Jako wieczne przymierze dla Izraela, [11] »Powiedział: Tobie dam ziemię Kanaan, Przydzielę ci ją w dziedziczne posiadanie. [12] »A stało się to wtedy, gdy była ich garstka, Byli w niej nieliczni i obcy. [13] »Wędrowali wówczas od narodu do narodu, Od królestw do kolejnych ludów. [14] »Już wtedy nie pozwolił nikomu ich gnębić, Z ich powodu karał nawet królów: [15] »Nie dotykajcie moich pomazańców I moim prorokom nie wyrządzajcie szkody! [16] »A kiedy zesłał głód na ziemię, Kiedy uszczuplił zapasy chleba, [17] »Posłał przed nimi swojego człowieka, Sprzedanego w niewolę Józefa. [18] »Pęta spodliły jego nogi, Żelazna obręcz skuła szyję, [19] »Jednak do czasu - bo przyszło Jego Słowo, Wypróbowała go zapowiedź PANA. [20] »Król posłał sługi i ci go rozkuli, Władca ludów orzekł - i go wypuszczono. [21] »Następnie ustanowił go panem swego domu I władcą całego swego mienia. [22] »Mógł karcić książąt zgodnie ze swą wolą, Dworską starszyznę miał uczyć mądrości. [23] »Tak do Egiptu przybył sam Izrael I Jakub stał się przychodniem w ziemi Chama. [24] »A tam Bóg bardzo rozmnożył swój lud, Uczynił go mocniejszym od jego nieprzyjaciół. [25] »Następnie zaś odmienił nastroje ludzi w kraju, tak że Jego lud został znienawidzony, Służący Mu padali ofiarą nadużyć. [26] »I właśnie wtedy posłał swego sługę Mojżesza Oraz Aarona, którego sobie wybrał, [27] »Ci głosili wśród nich Jego słowa, a On popierał je znakami, I tak w ziemi Chama miały miejsce cuda. [28] »Zesłał ciemność - i zapadł mrok, Nie przeszkodzili Jego Słowu. [29] »Wodę zamienił im w krew I sprawił, że padły ryby. [30] »Ich ziemia zaroiła się od żab - Były także w pałacach królewskich. [31] »Wyrzekł słowo - i nadciągnęły owady, Komary wdarły się w granice. [32] »Zamiast deszczu spuścił im grad I płomieniami ognia potraktował ich ziemię. [33] »Uderzył w ich winnice i gaje figowe I połamał drzewa w całym kraju. [34] »Wydał rozkaz - i nadciągnęła szarańcza, Wszędzie było chrząszczy bez liku. [35] »Te pożarły całą zieleń ich ziemi I pochłonęły owoce ich pól. [36] »Uderzył też wszystkich pierworodnych w ich kraju, Pierwociny ich męskiej siły. [37] »Potem swój lud wyprowadził ze srebrem i złotem, A w ich plemionach nie było utykającego. [38] »Egipt ucieszył się z ich wyjścia, Gdyż padł na ludzi strach z ich powodu. [39] »On zaś rozpostarł nad nimi obłok dla osłony I zapalał ogień, by rozświetlał noc. [40] »Kiedy prosili, zesłał im przepiórki I ich głód zaspokajał, zsyłając z nieba chleb. [41] »Rozłupał też skałę i trysnęło źródło, Pustynia spłynęła strumieniami wód. [42] »Miał bowiem w pamięci swoje święte Słowo Oraz swojego sługę - Abrahama. [43] »To dlatego wyprowadził swój lud wśród wesela, Swoich wybranych - wśród okrzyków radości. [44] »I tak dał im ziemie obcych narodów, Posiedli dorobek innych ludów, [45] »By przestrzegali Jego ustaw I trzymali się Jego praw. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).