Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki! [2] »Niech to powiedzą odkupieni przez PANA, Ci, których wykupił z ręki gnębiciela, [3] »Zebrał z przeróżnych krajów: Ze wschodu i zachodu, Z północy i z południa! [4] »Błądzili po pustyni, po pustkowiach, Nie mogli znaleźć drogi do miejsc zamieszkałych; [5] »Dręczył ich głód i pragnienie, Byli też bliscy załamania. [6] »I wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA - A On wyzwolił ich z pognębienia, [7] »Poprowadził ich prostą drogą, Tak że doszli do miast zamieszkałych przez ludzi. [8] »Niech wysławiają PANA, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, [9] »Gdyż nakarmił spragnioną duszę, A jej głód zaspokoił dobrem! [10] »Serca ludzi siedzących w ciemności i pogrążonych w mroku, Związanych nędzą i żelazem [11] »Z powodu swego buntu przeciw słowom Boga Oraz pogardy dla rad Najwyższego, [12] »Upokorzył mozołem, A gdy się potykali, nie miał im kto pomóc. [13] »I wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA - A On wyzwolił ich z pognębienia; [14] »Wyprowadził z ciemności oraz z gęstego mroku I skruszył to, co ich trzymało w więzieniu. [15] »Niech wysławiają PANA, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, [16] »Gdyż wyrwał wrota ze spiżu I połamał żelazne zasuwy. [17] »Potracili rozum, i przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli. [18] »Obrzydł im wszelki pokarm, Stanęli na progu śmierci. [19] »I wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA, A On wyzwolił ich z pognębienia, [20] »Posłał swoje Słowo, uzdrowił ich I ochronił przed całkowitym zniszczeniem. [21] »Niech wysławiają PANA, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, [22] »Niech złożą dziękczynne ofiary I niech z radością sławią Jego czyny! [23] »Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, Prowadzili handel na zamorskich szlakach, [24] »Ci widzieli wielkie dzieła PANA, Jego cuda na bezkresnych głębiach. [25] »Oto wydał rozkaz - zerwała się wichura! Podniosły się potężne fale! [26] »Parli w górę ku niebu, Pruli w dół, w otchłanie, Ich dusze zastygały w przerażeniu. [27] »Zataczali się i chwiali jak pijani, Ich mądrość poszła w rozsypkę. [28] »I wtedy, w swojej niedoli, wołali do PANA, A On wyzwolił ich z pognębienia, [29] »Uciszył wzburzone morze I uspokoił jego fale. [30] »Ucieszył ich ten spokój, Uradowało to, że ich wprowadził do upragnionej przystani. [31] »Niech wysławiają PANA, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, [32] »Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu I chwalą Go w radzie starszych! [33] »Zamienił rzeki w pustynię, A źródła wód w suchą ziemię -  [34] »Z powodu zła swych mieszkańców Żyzna ziemia stała się ugorem. [35] »Ale także pustynię zamienił w jeziora I suchą ziemię w źródła. [36] »W niej osadził głodnych, A oni wybudowali tam miasto na mieszkanie. [37] »Obsiali pola, zasadzili winnice I zebrali obfite plony. [38] »Błogosławił im i bardzo się rozrośli, Zadbał też, by nie zabrakło im bydła. [39] »[Ich wrogowie natomiast] zmaleli i podupadli Przez ucisk, nieszczęście i rozpacz. [40] »Dostojnych dotknął pogardą, Zmusił do błądzenia po pustynnych bezdrożach, [41] »Ale ubogiego wyprowadził z nędzy, A jego rodzinę rozmnożył niczym owce w stadzie. [42] »Prawi to zobaczą - i ogarnie ich radość, Wszelkie bezprawie natomiast zamknie swoje usta. [43] »Kto mądry, niech z tego korzysta I niech rozważa w swych myślach przejawy łaski PANA! 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).