Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! Z całego serca pragnę sławić PANA W gronie prawych i na zgromadzeniu. [2] »Wielkie są dzieła PANA! Badają je wszyscy, dla których są rozkoszą. [3] »Jego dzieło jest chwalebne i wspaniałe, Jego sprawiedliwość trwa na wieki. [4] »Jego cuda są niezapomniane - PAN jest łaskawy i miłosierny. [5] »On daje pokarm tym, którzy się Go boją, A o swoim przymierzu pamięta na wieki. [6] »Swemu ludowi ukazał potęgę swoich dzieł Przez to, że go obdarzył dziedzictwem narodów. [7] »Wierność i prawo to dzieła Jego rąk. Wiarygodne są wszystkie Jego polecenia, [8] »Ustanowione na wieki wieków, Aby je spełniano wiernie i uczciwie. [9] »Zesłał odkupienie swojemu ludowi, Swoje przymierze zawarł na wieki - Jego imię jest święte i groźne. [10] »Początkiem mądrości jest bojaźń PANA - Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. Pieśń chwały na Jego cześć brzmieć będzie na zawsze! 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).