Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 115
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie nas, PANIE, nie nas, Ale swoje imię otocz chwałą - Ze względu na Twoją łaskę, Ze względu na Twoją wierność! [2] »Dlaczego mają mówić narody: Gdzie jest ich Bóg? [3] »Nasz Bóg jest w niebie - I czyni to, czego pragnie! [4] »Ich bożyszcza to srebro i złoto, Zwykłe dzieła ludzkich rąk. [5] »Mają usta, lecz nie mówią, Mają oczy, lecz nie widzą. [6] »Mają uszy, lecz nie słyszą, Mają nosy, lecz nie wąchają. [7] »Mają ręce, lecz nie dotykają, Mają nogi, lecz nie chodzą, Z ich krtani nie wydobywa się nawet najmniejszy dźwięk. [8] »Upodobnią się do nich ich twórcy I wszyscy, którzy im ufają! [9] »Izraelu, ufaj PANU! On twoją pomocą i tarczą. [10] »Domu Aarona, ufaj PANU! On twoją pomocą i tarczą. [11] »Wy, w których jest bojaźń PANA, ufajcie PANU! On jest waszą pomocą i tarczą. [12] »PAN nas zapamiętał - i będzie błogosławił, Będzie błogosławił domowi Izraela, Będzie błogosławił domowi Aarona, [13] »Będzie błogosławił żyjących w bojaźni PANA - Małych oraz wielkich. [14] »O, niech PAN was pomnoży - Was i waszych synów! [15] »O, niech wam da powodzenie PAN, stwórca nieba i ziemi! [16] »Niebiosa należą do PANA, A ziemię powierzył ludziom. [17] »To nie umarli będą chwalić PANA Ani ci, którzy na zawsze zamilkną. [18] »To my będziemy błogosławić PANA - Odtąd aż na wieki. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).