Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymów. Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? [2] »Pomoc ześle mi PAN, Stwórca nieba i ziemi. [3] »On nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże. [4] »Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który jest stróżem Izraela. [5] »PAN twoim stróżem, PAN twoim cieniem przy twym prawym boku. [6] »Słońce nie będzie razić cię za dnia, A księżyc nie zaszkodzi nocą. [7] »PAN strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie twojej duszy. [8] »PAN strzec będzie twoich wyjść i powrotów - Teraz i na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).