Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 130
«  Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymów. Z głębokiej toni wołam do Ciebie, PANIE! [2] »Racz wysłuchać mego głosu! Niech Twoje uszy będą wyczulone na głos mego błagania! [3] »Jeśli będziesz pamiętał o przewinach, To, PANIE, kto się ostoi? [4] »Przy Tobie jednak można liczyć na przebaczenie, By odnoszono się do Ciebie z bojaźnią. [5] »Czekam na PANA, Moja dusza tęskni, W Jego Słowie pokładam nadzieję. [6] »Moja dusza wyczekuje Pana, Bardziej niż stróże poranku - tak, niż stróże poranku. [7] »Izraelu, wyczekuj PANA, Gdyż u PANA jest łaska, On obficie darzy odkupieniem -  [8] »I On sam odkupi Izraela Od wszystkich jego przewinień. 
«  Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).