Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymów. PANIE, wynagrodź Dawidowi Cały jego trud, [2] »To, że przysiągł wobec PANA I że przed Mocarzem Jakuba złożył taki ślub: [3] »Nie wejdę do mojego domu, Nie ułożę się na posłaniu, [4] »Nie użyczę snu swoim oczom I nie dam się zdrzemnąć powiekom, [5] »Póki nie znajdę miejsca dla PANA, Przybytku dla Mocarza Jakuba. [6] »Oto usłyszeliśmy o arce w Efrata, Znaleźliśmy ją na polach Jaar. [7] »Wejdźmy do Jego przybytków, Pokłońmy się u Jego podnóżka. [8] »Wyrusz, PANIE, do miejsca swego odpoczynku - Ty i arka Twojej mocy! [9] »Niech Twoi kapłani przywdzieją sprawiedliwość, A oddani Tobie niech wołają na wiwat! [10] »Ze względu na swego sługę, Dawida, Nie odwracaj się od Twego pomazańca! [11] »PAN potwierdził Dawidowi przysięgą, Z której się nie wycofa: Twojego potomka Posadzę na twym tronie! [12] »Jeżeli twoi synowie pozostaną w przymierzu ze Mną, Wierni postanowieniom, których ich nauczę, To również ich synowie Zasiądą na twym tronie - i tak będzie na zawsze -  [13] »Ponieważ PAN wybrał Syjon, Tam postanowił mieć mieszkanie: [14] »To miejsce mego odpoczynku - na wieki; Tutaj osiądę, zgodnie z mym pragnieniem. [15] »Jego zapasy hojnie pobłogosławię, Jego ubogich nakarmię chlebem, [16] »Jego kapłanów przyozdobię zbawieniem, A w jego wiernych wzbudzę radość. [17] »Tam też umocnię władzę Dawida, Dam początek dynastii mego pomazańca. [18] »Jego nieprzyjaciół okryję wstydem, Nad nim natomiast lśnić będzie korona. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).