Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! Chwalcie imię PANA, Chwalcie, słudzy PANA, [2] »Którzy służycie w Jego świątyni, Na dziedzińcach domu naszego Boga! [3] »Chwalcie PANA, ponieważ PAN jest dobry, Grajcie Jego imieniu, bo jest miłe! [4] »PAN bowiem wybrał Jakuba, Uczynił z Izraela swoją własność. [5] »Tak, ja wiem, że PAN jest wielki, Że nie da się porównać z jakimkolwiek bożkiem. [6] »PAN czyni wszystko, co zechce - w niebie i na ziemi, W morzach i we wszystkich otchłaniach. [7] »On sprowadza chmury z krańców ziemi, Miota błyskawice w czasie deszczu I ze swoich komnat wypuszcza wiatr. [8] »On uderzył pierworodnych Egiptu - Tak ludzi, jak i zwierzęta. [9] »Posłał znaki i cuda w sam twój środek, Egipcie, Przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom. [10] »On uderzył wiele narodów, Pokonał potężnych królów: [11] »Sychona, króla Amorytów, Oga, króla Baszanu - On pokonał wszystkie królestwa Kanaanu, [12] »A ich ziemię dał w dziedzictwo, W dziedzictwo Izraelowi, swojemu ludowi. [13] »PANIE! Twoje imię trwa na wieki, PANIE! Pamięć o Tobie - z pokolenia w pokolenie. [14] »PAN bowiem broni swego ludu I lituje się nad swoimi sługami. [15] »Bóstwa narodów to srebro i złoto, Zwykłe dzieła ludzkich rąk. [16] »Mają usta, lecz nie mówią, Mają oczy, lecz nie widzą. [17] »Mają uszy, lecz nie słyszą, A w ich ustach nie ma tchnienia. [18] »Jak one same będą też ich twórcy - Wszyscy, którzy im ufają! [19] »Domu Izraela, błogosław PANA! Domu Aarona, błogosław PANA! [20] »Domu Lewiego, błogosław PANA! Wy, w których jest bojaźń przed Nim, błogosławcie PANA! [21] »Niech PAN będzie błogosławiony z Syjonu - Ten, który mieszka w Jerozolimie! Alleluja. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).