Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Hymn Dawida. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, I błogosławił Twoje imię wiecznie! [2] »Będę Cię błogosławił - czynił to codziennie, A Twoje imię wysławiał na wieki! [3] »Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, A Jego wielkość jest niezgłębiona. [4] »Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła I opowiada o Twojej potędze. [5] »Niech rozważają potęgę chwały Twego majestatu - Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. [6] »Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich - I ja też chcę głosić Twoją wielkość. [7] »Niech wspominają dowody Twej wielkiej dobroci I ogłaszają Twoją sprawiedliwość. [8] »Łaskawy i miłosierny jest PAN, Nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce. [9] »PAN jest dobry dla wszystkich, A Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. [10] »Niech Ci dziękują, PANIE, wszystkie Twoje dzieła, A oddani Tobie niech Ci błogosławią! [11] »Niech mówią o chwale Twojego królestwa I niech głoszą Twoją wielkość, [12] »Tak by synowie ludzcy znali Twą potęgę, Chwałę i majestat Twego królowania! [13] »Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, A Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. PAN jest wierny - we wszystkim, co powiedział, I wierny we wszystkich swoich dziełach. [14] »PAN podtrzymuje wszystkich wyczerpanych I podnosi wszystkich zniechęconych. [15] »Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, A Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. [16] »Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz Pragnienia wszystkich żyjących. [17] »Sprawiedliwy jest PAN na wszystkich swoich drogach I łaskawy we wszystkich swoich dziełach. [18] »Bliski jest PAN wszystkim, którzy Go wzywają, Wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. [19] »Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. [20] »PAN strzeże wszystkich, którzy Go kochają, Natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. [21] »Moje usta będą głosić wielkość PANA - Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię - Na wieki! 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).