Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! O, jak to dobrze grać naszemu Bogu, Jakie to wspaniałe! Piękna jest pieśń chwały! [2] »PAN odbudowuje Jerozolimę, Gromadzi rozproszonych z Izraela. [3] »Jest lekarzem złamanych serc, Jest tym, który opatruje ludzkie rany. [4] »On wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona. [5] »Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, A Jego mądrość jest niezgłębiona. [6] »PAN wywyższa pokornych, A bezbożnych poniża aż do ziemi. [7] »Śpiewajcie PANU z wdzięcznością, Grajcie naszemu Bogu na cytrze! [8] »On zasnuwa niebiosa obłokami, Przygotowuje dla ziemi deszcz I sprawia, że góry porastają trawą. [9] »On daje bydłu pożywienie I karmi młode kruki, kiedy Go wzywają. [10] »On nie zachwyca się siłą rumaka, Nie robią na Nim wrażenia mięśnie męskich nóg. [11] »PAN darzy sympatią tych, którzy się Go boją I którzy pokładają nadzieję w Jego łasce. [12] »Uwielbiaj PANA, Jerozolimo! Syjonie, chwal swojego Boga! [13] »To On wzmocnił zasuwy twoich bram, Błogosławił twym dzieciom mieszkającym pośród ciebie. [14] »On zapewnia twym granicom pokój I karmi cię najlepszą pszenicą. [15] »On posyła swój rozkaz na ziemię - A szybko biegnie Jego Słowo -  [16] »I zsyła śnieg niczym kłębki wełny, Niczym popiół rozsypuje szron. [17] »Rozrzuca grad jak okruchy, Przed Jego mrozem - czy ktoś się ostoi? [18] »Posyła również swe Słowo i sprowadza odwilż, Wionie swym wiatrem i płyną wody. [19] »On też oznajmił Jakubowi swe Słowo, Wprowadził swe ustawy i prawa w Izraelu. [20] »Nie uczynił tak innemu narodowi, Dlatego nie znają one Jego postanowień. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).