Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! Chwalcie PANA, wy z niebios, Chwalcie Go na wysokościach! [2] »Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, Chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy! [3] »Chwalcie Go, słońce i księżycu, Chwalcie Go, wszystkie migocące gwiazdy! [4] »Chwalcie Go, niebiosa niebios, Chwalcie, wody ponad niebiosami! [5] »Niech chwalą imię PANA, Przecież gdy On rozkazał, zostały stworzone! [6] »On ustanowił je na wieki wieków, Ustalił porządek, który nie przeminie. [7] »Chwalcie PANA również wy, z ziemi: Morskie potwory i wodne otchłanie, [8] »Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Gwałtowny wichrze, co spełniasz Jego Słowo, [9] »Góry i wszystkie wyżynne wzniesienia, Drzewa owocowe oraz wszystkie cedry, [10] »Dzikie zwierzęta, najróżniejsze bydło, Płazy naziemne i skrzydlate ptactwo, [11] »Królowie ziemi i wszystkie narody, Wszyscy książęta i sędziowie ziemi, [12] »Chłopcy, dziewczęta, Starsi wraz z młodzieżą -  [13] »Niech wszyscy chwalą imię JHWH, Gdyż samo Jego imię jest wzniosłe, Jego chwała rozciąga się nad ziemią i niebem! [14] »On też utrwalił moc swojego ludu, Zadbał o godność wszystkich Mu oddanych - Synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).