Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja! Śpiewajcie PANU pieśń nową, Pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych! [2] »Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, Niech się synowie Syjonu radują swym Królem! [3] »Niech chwalą Jego imię tańcem, Niech Mu grają na tamburynie i cytrze, [4] »Ponieważ PANU spodobał się Jego lud - A On pokornych ozdabia zbawieniem! [5] »Niech oddani Jemu cieszą się z tak wielkiej godności I niech wiwatują według porządku swych siedzib! [6] »Niech w ich ustach będzie uwielbienie Boga, Ale jednocześnie miecz nie znika z ręki, [7] »Po to, by dokonać pomsty na narodach, By wymierzyć narodom odpowiednią karę, [8] »Zakuć ich królów w kajdany, Dostojników - w żelazne okowy, [9] »I w ten sposób dokonać zapowiedzianego sądu, A przecież to jest chlubą wszystkich Mu oddanych. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).