«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(18:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida, sługi PANA. Skierował on do PANA słowa tej pieśni w dniu, gdy go PAN wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym nawet z ręki Saula. (18:2) Powiedział wtedy: Kocham Cię, PANIE, Ty jesteś mą mocą! [2] »(18:3) PAN moją skałą, twierdzą i ratunkiem; On moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. [3] »(18:4) Wołam do PANA - On jest godzien chwały - I przezwyciężam wszystkich moich wrogów! [4] »(18:5) Już oplatały mnie powrozy śmierci, Rzeki bezprawia wzmagały mój lęk, [5] »(18:6) Już zaciskała się pętla świata zmarłych - Wpadłem w śmiertelną sieć. [6] »(18:7) Lecz w tej niedoli zawezwałem PANA, Zacząłem wołać do mojego Boga, A On usłyszał ze swego przybytku, Dotarł do Niego mój krzyk. [7] »(18:8) Wtedy zadrżała, zatrzęsła się ziemia, Góry ruszyły się w swoich posadach, Przeszedł je dreszcz, bo On zapłonął gniewem. [8] »(18:9) Uderzył dym niczym z Jego nozdrzy, Trawiący ogień buchnął jakby z ust, Strzeliły iskry rozżarzonych węgli, [9] »(18:10) A On nachylił niebo i zstąpił, Gęstą ciemność miał pod stopami, [10] »(18:11) Dosiadł cheruba, wzbił się wysoko I pognał na skrzydłach wiatru. [11] »(18:12) Ciemność Mu była zasłoną, Okryciem - płaszcz burzowych wód I gęstych chmur. [12] »(18:13) Blask jaśniał przed Nim, kłębiły się obłoki, Uderzył grad, lunął ognisty deszcz. [13] »(18:14) A potem PAN zagrzmiał na niebiosach, Najwyższy wydał swój głos, Znów runął grad, znów spadł ognisty deszcz, [14] »(18:15) On zaś wypuścił strzały, rozproszył ich, Swymi błyskawicami wywołał zamęt. [15] »(18:16) PANIE, morze ukazało swe dno! Ziemia odsłoniła posady! Sprawił to Twój wojenny zew, Jakby podmuch tchnienia Twoich nozdrzy. [16] »(18:17) A On sięgnął po mnie z wysoka, chwycił I wyciągnął z najgroźniejszej toni, [17] »(18:18) Uratował przed potężnym wrogiem, Przed nienawiścią mocniejszych, gdy już mnie dopadali. [18] »(18:19) Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, Ale PAN okazał się mym wsparciem. [19] »(18:20) Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. [20] »(18:21) PAN wziął pod uwagę moją sprawiedliwość, Postąpił stosownie do czystości mych czynów. [21] »(18:22) Trzymałem się bowiem dróg PANA, Nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu -  [22] »(18:23) Wciąż mam przed oczami wszystkie Jego prawa, Szanuję każde z Jego przykazań. [23] »(18:24) Byłem wobec Niego nienaganny, Dbałem, by nie popełnić przewinienia, [24] »(18:25) I PAN wynagrodził mi moją sprawiedliwość, Zwrócił uwagę na czystość moich czynów. [25] »(18:26) Ty oddanemu Tobie okazujesz wierność, Z nienagannym postępujesz nienagannie, [26] »(18:27) Czysty może liczyć na Twą czystość, Przewrotnego - czeka zaskoczenie. [27] »(18:28) Gdyż Ty wybawiasz lud ubogi, Wyniosły wzrok zarozumiałych poniżasz. [28] »(18:29) Ty zapalasz moją pochodnię - PAN, mój Bóg, mrok wokół mnie rozprasza. [29] »(18:30) Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę, Z moim Bogiem pokonam każdy mur. [30] »(18:31) Oto Bóg! Jego droga jest doskonała, Słowa PANA - godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w Nim chronią. [31] »(18:32) Bo kto jest Bogiem, jeżeli nie PAN? Kto jest Opoką, jeśli nie nasz Bóg? [32] »(18:33) To Bóg opasuje mnie mocą, On nauczył mnie żyć nienagannie. [33] »(18:34) Sprawia, że mam nogi zwinne jak u łani I dzięki Niemu staję na wyżynach. [34] »(18:35) On zaprawia moje ręce do walki, Moje ramiona mogą napiąć łuk wzmocniony spiżem. [35] »(18:36) Ty mi dałeś tarczę swego zbawienia, Wsparłeś swoją prawą ręką, Upokorzyłeś też, by potem przyniosło mi to wielkość. [36] »(18:37) Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom, Dlatego nie zwichnąłem nogi. [37] »(18:38) Będę ścigał moich wrogów do skutku, Nie zawrócę, póki ich nie pokonam. [38] »(18:39) Uderzę tak, że już nie powstaną, Padną pod moje stopy. [39] »(18:40) Bo dzięki Tobie mam moc do walki I przeciwników powalonych. [40] »(18:41) Sprawiłeś, że wrogowie nadstawili mi karki, A ja zniszczyłem tych, którzy mnie nienawidzą. [41] »(18:42) Wołali o pomoc, lecz nie było wybawcy, Wzywali PANA, lecz nie odpowiedział. [42] »(18:43) Zetrę ich na proch i zostawię wichurze, Zmiotę jak błoto z ulicy. [43] »(18:44) Ty mnie ratujesz od ludzkich sporów, Stawiasz na czele narodów. Służy mi lud, którego nie znałem, [44] »(18:45) Jest mi posłuszny na dźwięk każdego słowa. Cudzoziemcy okazują mi posłuch, [45] »(18:46) Tracą przede mną odwagę I z drżeniem wychodzą ze swych warownych grodów. [46] »(18:47) PAN żyje! Niech będzie błogosławiona moja Opoka, Wywyższony mój Bóg oraz Zbawca! [47] »(18:48) Oto Bóg! On za mnie wywiera pomstę, Poddaje mi narody [48] »(18:49) I ratuje od zaciekłych wrogów. Ty mnie stawiasz nad nieprzyjaciółmi, Ratujesz od ludzi, którzy dyszą gwałtem. [49] »(18:50) Dlatego będę cię, PANIE, sławił pośród narodów, Śpiewał na cześć Twojego imienia! [50] »(18:51) Zapewniasz wielkie zwycięstwo swojemu królowi, Darzysz też łaską swego pomazańca Dawida i jego potomstwo - na wieki. 
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).