«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(20:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (20:2) Niech cię JHWH wysłucha, gdy nadejdą trudności, Imię Boga Jakuba - zapewni ochronę! [2] »(20:3) Niech ci ześle pomoc ze swojej świątyni I udzieli wsparcia z Syjonu! [3] »(20:4) Niech weźmie pod uwagę wszystkie twoje dary I przychylnie spojrzy na całopalenia. Sela[4] »(20:5) Niech da ci to, czego pragnie twe serce, I wszystkim twym planom poszczęści! [5] »(20:6) Tak, będziemy wiwatować na cześć twego zwycięstwa! W imię naszego Boga podniesiemy sztandary - Niech tylko PAN spełni wszystkie twoje prośby. [6] »(20:7) Teraz wiem, że PAN wybawi swego pomazańca, Wysłucha ze swojego świętego miejsca w niebie; Moc Jego prawicy przyniesie zwycięstwo! [7] »(20:8) Jedni są dumni z rydwanów, drudzy chwalą się końmi, A naszą chlubą jest imię naszego Boga - JHWH. [8] »(20:9) Pod nimi ugięły się nogi, potknęli się i padli; My natomiast powstaliśmy i trzymamy się prosto. [9] »(20:10) PANIE, wybaw króla! Pośpiesz z odpowiedzią, gdy do Ciebie wołamy. 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).