«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (21:2) PANIE! Król raduje się Twoją mocą! O, jak cieszy się Twoim zwycięstwem! [2] »(21:3) Uczyniłeś zadość pragnieniom jego serca, Nie pominąłeś jego prośby milczeniem. Sela[3] »(21:4) Wyszedłeś mu naprzeciw z bogactwem błogosławieństw I włożyłeś mu na skronie szczerozłotą koronę. [4] »(21:5) Prosił cię o życie, a Ty mu je dałeś, Przedłużyłeś jego dni na wieki, na zawsze. [5] »(21:6) Jego chwała jest wielka dzięki Twemu zwycięstwu, Ty go okryłeś wspaniałością oraz dostojeństwem. [6] »(21:7) Może on zawsze liczyć na Twe błogosławieństwo, Dzięki Twojej bliskości cieszy się pełnią szczęścia. [7] »(21:8) Król bowiem ufa PANU, Łaska Najwyższego czyni go niezachwianym. [8] »(21:9) Twoja ręka dosięgnie wszystkich twych nieprzyjaciół, Nie uda się umknąć tym, którzy cię nienawidzą. [9] »(21:10) Sprawisz, że spłoną jak w piecu w chwili Twego przyjścia. PAN ich w swym gniewie pochłonie, nie oszczędzi ogień. [10] »(21:11) Ich owoc usuniesz z ziemi I ich potomków spośród ludzi. [11] »(21:12) Choćby wyruszyli z nieczystym zamiarem, Choćby ukartowali spisek - czeka ich porażka. [12] »(21:13) Zmusisz ich do ucieczki, Cięciwa twego łuku przeciw nim już napięta. [13] »(21:14) PANIE, powstań w swojej mocy! Chcemy zaśpiewać pieśń na cześć Twojej potęgi! 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).