«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(22:1) Dla prowadzącego chór: Na melodię: Łania o poranku. Psalm Dawida. (22:2) O, Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. [2] »(22:3) O, mój Boże! Wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz, Nie ustaję w nocy - i nie mam spokoju. [3] »(22:4) A przecież Ty jesteś święty, Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. [4] »(22:5) Tobie ufali nasi ojcowie, Ufali - i ich wybawiałeś, [5] »(22:6) Do Ciebie wołali i ich ratowałeś, Tobie zaufali i nie spotkał ich wstyd. [6] »(22:7) A ja? Jestem robakiem, nie człowiekiem, Pośmiewiskiem dla ludzi, wzgardzonym przez ogół. [7] »(22:8) Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie, Szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową: [8] »(22:9) Zaufał PANU - mówią - to niech go ratuje! Niech go wybawi, skoro jest Jego rozkoszą! [9] »(22:10) Bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie, Zapewniłeś mi spokój przy piersi mej matki. [10] »(22:11) Na Ciebie byłem zdany od pierwszych dni życia. Ty byłeś moim Bogiem jeszcze na jej łonie. [11] »(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, Bo niedola blisko I nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. [12] »(22:13) Otoczyło mnie stado byków, Obległy mnie wściekłe buhaje Baszanu. [13] »(22:14) Rozwarły na mnie pyski Niczym lew - gotów szarpać i ryczeć. [14] »(22:15) Rozlałem się jak woda, Rozłączyły się wszystkie me kości. Moje serce - jak wosk, Roztopiło się w moim wnętrzu. [15] »(22:16) Opuściły mnie siły, wyschłem jak skorupa, Język przywarł mi do podniebienia - I położyłeś mnie w prochu śmierci. [16] »(22:17) Oto otoczyły mnie psy, Osaczyła mnie zgraja oprawców, Przebili moje ręce i stopy, [17] »(22:18) Mógłbym zliczyć wszystkie me kości. A oni? Napawają się moim widokiem, [18] »(22:19) Dzielą między siebie moje szaty, A o tunikę - rzucają los. [19] »(22:20) Lecz Ty nie oddalaj się, PANIE! Pośpiesz na pomoc, mój Opiekunie! [20] »(22:21) Ocal moje życie przed mieczem, Uchroń od psich łap jedyne moje dobro! [21] »(22:22) Wybaw mnie z paszczy lwa, Zabezpiecz przed rogami bawołów! Dzięki za Twą odpowiedź! [22] »(22:23) Będę głosił Twe imię pośród moich braci, Będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. [23] »(22:24) Wy, w których jest bojaźń PANA, otoczcie Go chwałą! Złóżcie hołd, wszyscy potomkowie Jakuba! Darzcie czcią, potomkowie Izraela! [24] »(22:25) Bo nie pogardził nędzą ubogiego, nie wzdrygnął się z obrzydzenia Ani nie ukrył przed nim swej bliskości, Lecz gdy ten Go wzywał, przybył z odpowiedzią. [25] »(22:26) Od Ciebie mam pieśń pochwalną w wielkim zgromadzeniu. Ci, w których budzisz bojaźń, zobaczą, jak spełniam me śluby. [26] »(22:27) Ubodzy jeść będą do syta. Będą chwalić PANA ci, którzy Go szukają. O, niech wasze serca ożyją na zawsze! [27] »(22:28) Wspomną i zawrócą do PANA ludzie z krańców ziemi, Złożą Mu pokłon wszystkie rodziny narodów. [28] »(22:29) Gdyż do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami! [29] »(22:30) Nasyceni skłonili się przed Nim wszyscy możni ziemi, Złoży hołd każdy schodzący do prochu, Który nie przedłużył życia swojej duszy. [30] »(22:31) Będzie Mu służyć potomstwo, Wieść o Panu rozejdzie się w przyszłym pokoleniu. [31] »(22:32) Przyjdą i ludowi, który się urodzi, Będą ogłaszać Jego sprawiedliwość - gdyż uczynił jej zadość! 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).