«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Na Ciebie, PANIE, z utęsknieniem czekam, Do Ciebie, mój Boże, wznoszę moją duszę, [2] »Tobie ufam! Nie dopuść, by spotkał mnie wstyd, Niech nie będę powodem radości mych wrogów. [3] »Wiem! Kto na Ciebie czeka, temu wstyd nie grozi, Ze wstydem odejdą chwiejni wiarołomcy. [4] »Daj mi poznać Twe drogi, Naucz mnie Twoich ścieżek, [5] »Prowadź według swej prawdy i pouczaj o niej, Gdyż Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia, Cały dzień na Ciebie z utęsknieniem czekam. [6] »PANIE, pamiętaj o swym miłosierdziu Oraz o swej łasce, gdyż trwają od wieków. [7] »Nie pamiętaj mych przestępstw i grzechów młodości, Niech łaska przyświeca Twej pamięci o mnie, Proszę o to ze względu na Twą dobroć, PANIE. [8] »PAN jest dobry, On jest sprawiedliwy, Uczy grzesznych ludzi, jak układać życie. [9] »Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie, I swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć. [10] »Wszystkie drogi Pana to łaska i wierność Dla tych, którzy trwają przy Jego przymierzu. [11] »PANIE, przez wzgląd na Twe imię Przebacz moją winę, bo jest wielka. [12] »Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni PANA? Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. [13] »Jego dusza odpocznie otoczona dobrem, A jego potomstwo odziedziczy ziemię. [14] »Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń, On ich uczyni częścią swojego przymierza. [15] »Moje oczy zawsze kieruję na PANA, On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. [16] »Zwróć się w moją stronę, zmiłuj się nade mną, Ponieważ jestem samotny i ubogi. [17] »Ulżyj memu sercu zmęczonemu troską I wyrwij mnie z mego przygnębienia. [18] »Wyjdź mi naprzeciw w mojej nędzy i znoju, I przebacz wszystkie moje grzechy. [19] »Zobacz, jak wielu mam wrogów, Nienawidzących mnie i zawziętych. [20] »Strzeż mojego życia, ześlij ocalenie, Niech mnie nie spotka wstyd, bo przecież Tobie ufam. [21] »Niewinność i prawość niech mnie ochraniają, Ponieważ na Ciebie z utęsknieniem czekam. [22] »Boże, wykup Izraela Ze wszystkich jego niedoli. 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).