«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. PAN moim światłem i moim zbawieniem - Kogo mam się bać? PAN zabezpieczeniem mojego życia, Więc przed kim mam drżeć? [2] »Natarli na mnie złoczyńcy, Zaprzysiężeni wrogowie, Chcieli rozszarpać me ciało, Lecz potknęli się i upadli. [3] »Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, Nie przestraszy się moje serce, Choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, Nawet wtedy będę Mu ufał. [4] »O jedno prosiłem PANA, o to też zabiegam, By mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, Oglądać piękno PANA i w Jego świątyni czekać na odpowiedź. [5] »Bo On w dniu niedoli schowa mnie w swym szałasie, Ukryje w zaciszu swojego namiotu - On mnie postawi na skale. [6] »Wtedy podniosę głowę Ponad wrogów, którzy mnie otaczają. Wśród okrzyków radości w Jego namiocie złożę ofiary, Dla PANA będę grał i dla Niego śpiewał. [7] »Wysłuchaj, PANIE, głosu mojego wołania, Zmiłuj się nade mną, poślij swą odpowiedź! [8] »Idź - zachęciło mnie serce - Szukaj Jego oblicza! Twojego oblicza szukam zatem, PANIE, [9] »Nie odmawiaj mi, proszę, spotkania ze sobą. Nie odrzucaj w gniewie swego sługi - Jesteś mą pomocą, zechciej nie odtrącać, Nie pozostaw samotnym, Boże mojego zbawienia! [10] »Choćby mnie opuścili i ojciec, i matka, PAN mnie do siebie przygarnie. [11] »Naucz mnie, proszę, swojej drogi, PANIE, I z powodu mych wrogów prowadź prostą ścieżką. [12] »Nie wydaj mnie tym ludziom na pożarcie, Bo fałszywi świadkowie już na mnie czyhają, Już chcą zeznawać ludzie skorzy do gwałtu! [13] »Ja jednak wierzę, że zobaczę Dobroć PANA w krainie żyjących. [14] »Oczekuj PANA! Bądź mężny! On wzmocni twe serce. Oczekuj PANA! 
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).