«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. PANIE, do Ciebie wołam, Nie bądź głuchy na mój głos, moja Opoko, Abym przez Twoje milczenie Nie stał się jak ci, którzy schodzą do grobu. [2] »Zwróć uwagę na moje błagania, kiedy głos kieruję do Ciebie, Gdy podnoszę ręce ku Twemu najświętszemu miejscu. [3] »Nie zabieraj mnie z bezbożnymi, nie łącz z tymi, którzy postępują podle, Którzy swoim bliźnim mówią o pokoju, podczas gdy w sercach knują zło! [4] »Odpłać im tak, jak zasłużyli - Według podłości ich poczynań. Oddaj im według ich postępków, Przygotuj im zapłatę! [5] »Nie pojmują oni czynów PANA Ani nie rozumieją dzieła Jego rąk, Dlatego zniszczy ich On i już nie odbuduje. [6] »Niech będzie błogosławiony PAN, On wysłuchał moich błagań! [7] »PAN moją mocą i tarczą, Zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą pomoc. Serce wypełniła mi radość - Zanucę pieśń na Jego chwałę! [8] »PAN jest mocą swojego ludu, On twierdzą wybawienia swego pomazańca. [9] »Ocal swój lud, błogosław swe dziedzictwo! Bądź jego pasterzem i wspieraj na wieki! 
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).