«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(31:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (31:2) PANIE, w Tobie szukam schronienia, Obym nigdy nie doznał zawodu; Wybaw mnie ze względu na swą sprawiedliwość. [2] »(31:3) Zwróć swe ucho w mą stronę! Pośpiesz mi na pomoc! Bądź mi bezpieczną opoką, Warownym grodem - aby mnie ocalić! [3] »(31:4) Bo Ty jesteś mą opoką i mą twierdzą, Przewódź mi ze względu na Twe imię, [4] »(31:5) Wyciągnij z zastawionej na mnie sieci, Bo w Tobie jedyne me schronienie. [5] »(31:6) W Twoje ręce składam mego ducha. Odkupiłeś mnie, PANIE, wierny Boże. [6] »(31:7) Odciąłem się od służących marnym bóstwom - Swoją ufność położyłem w PANU. [7] »(31:8) Raduję się niezmiernie Twoją łaską, Gdyż wejrzałeś na moją niedolę I przejąłeś się udręką mojej duszy. [8] »(31:9) Nie wydałeś mnie na pastwę mego wroga, Moim stopom zrobiłeś wiele miejsca. [9] »(31:10) PANIE, zmiłuj się nade mną, bo jestem w ucisku! Udręka zmorzyła moje oczy, Przeżarła duszę i wnętrzności -  [10] »(31:11) Moje życie pogrążyło się w smutku, A moje lata - w westchnieniach. Z własnej winy stałem się bezsilny I słabość dotknęła moich kości. [11] »(31:12) Z powodu wszystkich moich nieprzyjaciół Stałem się pośmiewiskiem, Nieszczęściem w oczach sąsiadów I obrzydliwością dla znajomych - Stronią ode mnie ci, Którzy mnie widzą na ulicy. [12] »(31:13) Wypadłem z pamięci jak umarły, Stałem się jak rozbite naczynie. [13] »(31:14) Słyszę bowiem złowrogie szepty wielu - Wokół strach, gdy wspólnie przeciwko mnie radzą, Spiskują, jak odebrać mi życie. [14] »(31:15) Lecz ja Tobie ufam, PANIE! Powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem, [15] »(31:16) W Twoim ręku moje losy, Ocal mnie od prześladowców i wrogów! [16] »(31:17) Rozjaśnij oblicze nad swym sługą, Wybaw mnie ze względu na swą łaskę! [17] »(31:18) PANIE! Niech nie spotka mnie wstyd za to, że zwróciłem się do Ciebie. Niech spadnie on raczej na bezbożnych, Niech zamilkną w świecie umarłych, [18] »(31:19) Niech ucichną kłamliwe wargi, Mówiące przeciw sprawiedliwemu zuchwale, wyniośle i z pogardą. [19] »(31:20) O, jak wielka jest Twoja dobroć! Darzysz nią żyjących w Twej bojaźni I wyraźnie okazujesz ją tym wszystkim, Którzy chronią się u Ciebie. [20] »(31:21) Osłaniasz ich cieniem swej bliskości przed ludzkimi zakusami, Chowasz ich w swoim namiocie przed językiem gotowym do kłótni. [21] »(31:22) Błogosławiony niech będzie PAN, On w oblężonym mieście udzielił mi swej łaski. [22] »(31:23) Już pomyślałem sobie, przerażony, Że nie mogę liczyć na Twą bliskość, Lecz Ty wysłuchałeś mojej prośby, Moich błagań, gdy wzywałem Cię na pomoc. [23] »(31:24) Darzcie PANA miłością, wy, Jemu oddani! PAN strzeże wiernych, Lecz tym, którzy postępują wyniośle, odpłaca z nawiązką. [24] »(31:25) Bądźcie mężni! Odwagą wzmocnijcie swe serca - Wy wszyscy, którzy czekacie na PANA. 
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).