«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Radujcie się w PANU, sprawiedliwi! Prawym przystoi pieśń chwały. [2] »Dziękujcie PANU przy wtórze cytry! Grajcie Mu na dziesięciu strunach harfy! [3] »Śpiewajcie PANU pieśń nową, Grajcie pięknie - z radosnym wołaniem! [4] »Bo Słowo PANA jest szczere, Wszystkie Jego dzieła wypływają z wierności. [5] »On kocha sprawiedliwość i prawo, Ziemia jest pełna Jego łaski. [6] »Słowo PANA sprawiło, że powstały niebiosa, Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. [7] »On niczym w urwistą górę piętrzy wody morskie I gromadzi w skarbcach głębie oceanów. [8] »Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed PANEM! Niech drżenie przed Nim przeniknie wszystkich mieszkańców świata! [9] »Bo On powiedział - i stało się tak, jak zechciał, On wydał rozkaz - i zaistniało. [10] »PAN udaremnił plany narodów, Rozbił podstawy ludzkich zamiarów. [11] »Tylko plan PANA trwać będzie wiecznie, Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia. [12] »Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest PAN, Lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo. [13] »PAN przygląda się z nieba, Widzi wszystkich ludzi. [14] »Z miejsca, gdzie przebywa, Przypatruje się mieszkańcom ziemi -  [15] »On, który ukształtował serce każdego z nich I który ocenia ich każde posunięcie. [16] »Król zawdzięcza ratunek nie licznemu wojsku, Bohater ocalenie nie ogromnej sile. [17] »Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść I, mimo wielkiej siły, nie przynieść ocalenia. [18] »Tymczasem oko PANA dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim, Tych, którzy liczą na Jego łaskę. [19] »On dba o ocalenie ich duszy od śmierci I o zachowanie ich życia w czasie głodu. [20] »Nasze dusze wyczekują PANA. On naszą pomocą i On naszą tarczą, [21] »Gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość I złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu. [22] »Niech nas zawsze otacza Twoja łaska, PANIE, Ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie! 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).