«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(34:1) Dawidowy, gdy zachowywał się jak niepoczytalny wobec Abimeleka, tak że został przez niego wygnany i odszedł. (34:2) Będę błogosławił PANA w każdych okolicznościach, Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. [2] »(34:3) Moja dusza będzie szczycić się PANEM! Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. [3] »(34:4) Głoście wraz ze mną wielkość PANA! Wysławiajmy razem Jego imię! [4] »(34:5) Zwróciłem się do PANA i odpowiedział mi, I uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. [5] »(34:6) Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie I wasze twarze nie okryją się wstydem. [6] »(34:7) Ten biedak wołał i PAN go wysłuchał, I wybawił od wszystkich jego trosk. [7] »(34:8) Anioł PANA otacza kordonem Tych, w których jest bojaźń przed Nim - i ratuje ich. [8] »(34:9) Skosztujcie i przekonajcie się, że PAN jest dobry, Szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia! [9] »(34:10) Żyjcie w bojaźni przed PANEM, wy, Jemu oddani! Gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. [10] »(34:11) Nawet młode lwy dosięga niedostatek i głód, Tymczasem szukającym PANA nie brak żadnego dobra. [11] »(34:12) Podejdźcie, synowie, posłuchajcie mnie! Chcę was pouczyć o bojaźni PANA. [12] »(34:13) Jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia, Kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro? [13] »(34:14) Powstrzymuj swój język od zła I swe wargi od fałszu. [14] »(34:15) Odwróć się od zła i postępuj dobrze, Szukaj pokoju i do niego dąż. [15] »(34:16) Oczy PANA patrzą na sprawiedliwych, Jego uszy słyszą ich krzyk, [16] »(34:17) Ale oblicze PANA jest przeciw popełniającym zło, Aby wymazać z ziemi pamięć o nich. [17] »(34:18) Sprawiedliwi wołali, a PAN ich wysłuchał, Położył kres wszystkim ich udrękom. [18] »(34:19) PAN jest bliski tym, których serce jest złamane, Wybawia skruszonych na duchu. [19] »(34:20) Sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, Lecz PAN wyzwala go ze wszystkich. [20] »(34:21) Strzeże wszystkich jego kości, Tak, że żadna nie będzie złamana. [21] »(34:22) Bezbożnego zabija zło, Ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, błądzą. [22] »(34:23) PAN odkupuje duszę swoich sług, Nie popełniają błędu ci, którzy w Nim szukają schronienia. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).