«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida, sługi PANA. (36:2) Oświadczenie: Nieprawość bezbożnego tkwi w głębi jego serca, W jego posunięciach nie ma lęku przed Bogiem. [2] »(36:3) Zwodzi on siebie w swoich własnych oczach, Aby iść za bezprawiem i żywić nienawiść. [3] »(36:4) Słowa jego ust są pełne nieprawości i fałszu, Nie chce postępować rozumnie i dobrze. [4] »(36:5) Na swoim posłaniu rozważa nieprawość, Wybiera krętą drogę i złem się nie brzydzi. [5] »(36:6) PANIE! Twoja łaska sięga samych niebios, Twoja wierność - obłoków; [6] »(36:7) Twoja sprawiedliwość jest jak potężne góry, Twe rozstrzygnięcia niezmiernie głębokie! Ty, PANIE, ratujesz ludzi i zwierzęta. [7] »(36:8) Jak cenna jest Twoja łaska, o Boże! Dzięki niej ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł [8] »(36:9) I nasycają dostatkiem Twego domu - Poisz ich strumieniem swojej obfitości. [9] »(36:10) Bo u Ciebie jest źródło życia, W Twoim świetle oglądamy światło. [10] »(36:11) Okaż swoją łaskę tym, którzy Ciebie znają, I swoją sprawiedliwość ludziom prawego serca. [11] »(36:12) Niech mnie nie rozdepcze stopa ludzi pysznych I z miejsca na miejsce nie gna bezbożna ręka. [12] »(36:13) Oto upadli ci, którzy czynili bezprawie, Zostali powaleni i powstać już nie mogą. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).